BiH

Kvalitetnije iskoristiti ogromne potencijale šumarstva i drvne industrije BiH

Autor: Biznis.ba
Kvalitetnije iskoristiti ogromne potencijale šumarstva i drvne industrije BiH

Efikasnije korištenje resursa šumarstva i drvne industrije bila je centralna tema Foruma "Šumarstvo i drvna industrija u funkciji održivog razvoja BiH", koji je organizirao Šumarski fakultet u saradnji sa Ekonomskim fakultetom i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.

Forum je okupio vodeće stručnjake iz oblasti šumarstva i drvne industrije iz Bosne i Hercegovine i regiona, a prisustvovali su predstavnici akademske i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici institucija nadležnih za zakonsku regulativu u oblasti šumarstva i drvne industrije, saopćili su organizatori.

- Šumarski fakultet je jedan od boljih i potrebnijih fakulteta u BiH, jer polje rada ovog fakulteta, a to je obrazovanje inženjera šumarstva, stručnjaka koji su jako potrebni BiH. Naša zemlja u vremenu kada se priprema pristupanju EU, mora slijediti određene standarde uljučujući i oblast šumarstva. Stoga su stručnjaci koji dolaze s ovog fakulteta značajni za sve institucije u BiH - kazao je rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj.

Dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirza Dautbašić istaknuo je da je cilj održavanja Foruma približavanje stavova šumarstva i drvne industrije kao dvije oblasti koje imaju ogromne potencijale, posebno s apekta izvoza.

- Želimo približiti stavove šumara, drvoprerađivača i proizvođača namještaja s ciljem većeg zapošljavanja, a prioritetni cilj je pokazati mladima da u BiH ima posla i da mogu imati dobre plate - dodao je Dautbašić.

Na Forumu je predstavljeno aktuelno stanje u šumarstvu i drvnoj industriji, odnosima šumarstva i prerade drveta, stanje u sektoru drvne industrije, značaj finalizacije u preradi drveta i trendovi u oblasti prerade drveta.

- U BiH 56,7 posto površine je pod šumama, što nas dovodi na četvrto mjesto u Evropi. Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta je 3,2 miliona hektara, međutim 420.000 hektara šuma je nedostupno zbog minskih polja. Također, ne možemo biti zadovoljni kvalitetom naših šuma. Izdaničke šume čine 48 posto od ukupnog šumskog fonda, koje su lošeg kvaliteta, a da se na vrijeme počelo raditi na pošumljavanju danas bi imali 4,36 miliona metara kubnih visokih šuma koje bi mogli iskorištavati. Iz tog razloga potrebna je značajnija sinergija između šumarstva i drvne industrije - istaknuo je profesor Ahmet Lojo sa Šumarskog fakulteta Sarajevo.

Učesnici su imali priliku čuti i pozitivne primjere saradnje kreativne i prerađivačke inudstrije u oblasti obrade drveta u BiH. Gosti iz regiona predstavili su vlastita iskustva i pozitivne prakse u organizaciji šumarstva i prerade drveta.

Biznis.ba / FENA