BiH

Lani u FBiH dodijeljeno više od 280 miliona KM državne pomoći

Autor: Biznis.ba
Lani u FBiH dodijeljeno više od 280 miliona KM državne pomoći

Ukupna dodijeljenja državna pomoć u Federaciji BiH u 2021. godini, uključujući i pomoć poljoprivredi, iznosi 280.826.783 KM ili 145,58 miliona eura. Udio državne pomoći u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi 1,169 posto.

Ovo je, uz ostalo, nevedeno u izvještaju Federalnog ministarstva finansija o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH za prošlu godinu, kojeg je Vlada Federacije BiH usvojila na posljednjoj sjednici. Vlada je ovo ministarstvo zadužila da izvještaj, u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u BiH, dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH, s ciljem sačinjavanja godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH koje bi bilo dostavljeno Vijeću ministara BiH.

Za izradu ovog izvještaja je popunjene propisane obrasce dostavilo osam kantona s pripadajućim općinama, te pet federalnih ministarstava. Dva kantona i ostala ministarstva su dostavili informacije da u svojoj aktivnosti za 2021. godinu nisu dodjeljivali sredstva koja se odnose na državnu pomoć.

Za provođenje Zakona o sistemu državne pomoći u BiH nadležna su provedbena tijela, i to Vijeće ministara BiH, te vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH putem svojih nadležnih organa. Dakle, davatelji državne pomoći su BiH, FBiH, RS, BD BiH, kantonalne, gradske i općinske uprave putem ovlaštenih pravnih osoba koja dodjeljuju ili upravljaju državnom pomoći.

Dodijeljena državna pomoć u FBiH bez poljoprivrede za 2021. godinu iznosi 174.784.734 KM ili 89,37 miliona eura. Pomoć u sektoru poljoprivrede je za 2021. godinu iznosila ukupno 106.042.049 KM ili 54,21 miliona eura, što čini 37,76 posto od ukupno dodijeljene.

Na ime državne pomoći (bez sredstava za poljoprivredu) lani je kantonima dodijeljeno 40.032.916 KM, što je 18,8 posto više u odnosu na 2020. godinu.

Pomoći za promoviranje regionalnog razvoja iznosile su 1.830.000 KM ili 0,93 miliona eura, što čini 0,65 posto ukupno dodijeljenje u 2021. godini.

Državna pomoć za privredu (horizontalna) je dodijeljena u iznosu od 26.392.245 KM ili 13,49 miliona eura, što je 9,4 posto od ukupno dodijeljene, dok je vertikalna državna pomoći u oblasti saobraćaja lani je iznosila 67.680.000 KM ili 34,6 miliona eura, odnosno 24,1 posto ukupne.

Državna pomoć male vrijednosti (de minimis), koja se dodijeljuje u maksimalnom iznosu od 200.000 eura po korisniku (u protivrijednosti KM) tokom perioda od tri fiskalne godine, lani je iznosila 28.682.489 KM ili 14,66 miliona eura, što iznosi 10,21 posto od ukupne državne pomoći.

Državna pomoć za usluge od općeg ekonomskog interesa dodijeljena je u iznosu od 50.200.000 KM ili 25,66 miliona eura, ili 17,88 posto ukupne. Ova pomoć može biti odobrena kao naknada za obavljanje i izvršavanje javnih, odnosno usluga od općeg ekonomskog interesa, koje su posebno bitne za život građana i koje bi im, bez državne pomoći, bile dostupne po nepovoljnijim uslovima korištenja. Te usluge mogu biti u oblastima javnog prevoza putnika, isporuke energije, poštanskih i sličnih usluga.

Biznis.ba