BiH

Nastavljen trend rasta ukupne ekonomske aktivnosti u BiH

Autor: Biznis.ba
Nastavljen trend rasta ukupne ekonomske aktivnosti u BiH
Prema analizi Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, na osnovu raspoloživih kratkoročnih indikatora za period januar-oktobar ove godine, može se zaključiti da je nastavljen trend rasta ukupne ekonomske aktivnosti u zemlji.

Usljed povećanja u proizvodnji električne energije u ovom periodu, došlo je do povećanja fizičkog obima industrijske proizvodnje od 2,4 posto. Međutim, u posljednjih nekoliko mjeseci primjetno je slabljenje u okviru izvozno orijentirane prerađivačke industrije koja je na kraju posmatranog perioda zabilježila negativnu stopu rasta od 0,8 posto.

Kako se navodi u informaciji o kretanju makroekonomskih pokazatelja za period januar - oktobar ove 2018. godine DEP-a, pored industrijske proizvodnje, nastavljen je trend rasta u okviru vanjskotrgovinske robne razmjene. Zabilježeno povećanje robne razmjene iznosilo je 8,1 posto, dok su izvoz i uvoz roba povećani za 8,9 posto, odnosno 7,6 posto što je dovelo do povećanja robnog deficita od 5,5 posto u nominalnom smislu.

- Međutim, vrijedi istaći da su realna povećanja ovih vanjskotrgovinskih indikatora bila nešto skromnija usljed povećanja izvoznih i uvoznih cijena u 2018. godini – navodi se u informaciji  DEP-a.

Pored ovih pokazatelja o industrijskoj proizvodnji i vanjskotrgovinskoj razmjeni, nastavljen je rast prometa u maloprodaji od oko osam posto, kreditnih plasmana za više od sedam posto što na neki način ukazuje na nastavak trenda rasta potrošnje odnosno ukupne ekonomske aktivnosti u BiH.

- Trenutno raspoloživi pokazatelji iz domena javnih finansija za period januar-oktobar 2018. godine također ukazuju na nastavak trenda rasta ekonomske aktivnosti u BiH. Ovo se podjednako odnosi na povećanje javnih prihoda od direktnih i indirektnih poreza. Naime, prema trenutno raspoloživim podacima u ovom periodu, u BiH je registrirano povećanje prihoda direktnih poreza od 9,2 posto, dok su neto prihodi od indirektnih poreza uvećani za 8,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine – navodi se u informaciji iz DEP-a.

Biznis.ba / FENA