BiH

Odluka o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH

Autor: Biznis.ba
Odluka o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH

Federalna vlada donijela je Odluku o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH radi davanja saglasnosti.

Vlada FBiH je na sjednici održanoj 6.3.2014. godine donijela Odluku o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora Federacije BiH, s početkom njegove primjene od dobijanja saglasnosti Parlamenta FBiH. Dom naroda Parlamenta FBiH je na 18. vanrednoj sjednici, održanoj 19.4.2018. godine, razmatrao Program i nakon toga ga vratio predlagatelju na doradu.

Kako su rokovi iz Programa prestrukturiranja istekli, resorno ministarstvo je doradilo Program koji je razmatran i usvojen na 188. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj dana 22.8.2019. godine i upućen u parlamentarnu proceduru. U nastavku 5. redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održane 9.10.2019. godine, predstavnik Vlade Federacije BiH je povukao ovaj program iz procedure radi daljnje dorade.

Ovaj program povezan je s drugim aktivnostima koje se dešavaju u elektroenergetskom sektoru, što uključuje i modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja. Ključne promjene i obaveze koje će biti obuhvaćene ovim programom su funkcionalno i pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije, računovodstveno razdvajanje, djelatnosti snabdijevanja na regulisano i tržišno.

Najznačajnije promjene su u djelatnosti distribucije gdje je predviđena nezavisnost od ostalih djelatnosti, koja uključuje i pravni oblik. To znači da će postojeća elektroprivredna preduzeća formirati zavisna društva koja će obavljati djelatnost distribucije i imati status operatora distributivnog sistema. Prestrukturiranje rudnika će uvažavati potrebe za ugljem koje će proisteći iz dugoročnih planova koje BiH/FBiH treba donijeti na osnovu Pariškog sporazuma i Ugovora o energetskoj zajednici i aktuelno tehnološko i finansijsko stanje svakog pojedinačnog rudnika. Također će biti pripremljeni pojedinačni planovi svakog rudnika za dostizanje produktivnosti potrebne za održivo poslovanje, koji će podrazumijevati i odluke o dinamici prestanka rada neperspektivnih pogona.

Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi Odluka o donošenju Programa prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH, donesena ranije ove godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Biznis.ba / FENA