BiH

Održana vanredna sjednica Vijeća ministara: Usvojeno osam odluka

Autor: Biznis.ba
Održana vanredna sjednica Vijeća ministara: Usvojeno osam odluka

Danas je održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara BiH na kojoj su donesene brojne odluke.

U nastavku donosimo detalje usvojenih odluka:

ZA MODERNIZACIJU  PUMPNO-AKUMULACIJSKE HIDROELEKTRANE "ČAPLJINA“ 15 MILIONA EURA

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma o zajmu u iznosu 15 miliona eura za projekt Rehabilitacija i modernizacija Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina", koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

Radi se o sporazumu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW) i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne d.d. Mostar (EP HZHB) (agencija za izvršenje projekta). Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući pet godina grejs perioda.

Cilj je produženje životnog vijeka Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina", odnosno zamjena dotrajale opreme i modernizacija postrojenja starog 40 godina, a radi podizanja stepena pouzdanosti i raspoloživosti postrojenja.

Očekuje se povećanje moguće proizvodnje električne energije zbog manjeg broja zastoja uslijed kvarova opreme, zatim povećanje raspoloživosti hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sistemu (EES) BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH.

Indirektne koristi od ovog projekta imat će lokalna zajednica, kao i svi korisnici EES-a u Bosni i Hercegovini.

ZA REALIZACIJU PROJEKTA ZAŠTITE OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ 19 MILIONA EURA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju u iznosu 19 miliona eura za realizaciju Projekta zaštite od poplava u Republici Srpskoj sa rokom otplate od 25 godina, uključujući grace period od pet godina.

Sporazum se zaključuje između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (EIB).

Radi se o drugoj fazi realizacije Projekta mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj, u okviru koje će biti nastavljene aktivnosti na izgradnji nasipa u općinama, u cilju značajnog povećanja otpornosti u slučaju poplava u prioritetnim područjima.

Ukupna vrijednost ove faze realizacije Projekta procijenjena je na 41,83 miliona eura. Uz 19 miliona eura kreditnih sredstava od EIB-a, od domaće kontribucije i iz drugih izvora će biti osigurano još 22,08 miliona eura.

Prijedlog ugovora će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora.

20 MILIONA EURA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE TRAMVAJSKOG SAOBRAĆAJA U KANTONU SARAJEVO

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o zajmu (GrCF2 W2 - Projekt javnog prijevoza Sarajevo, Dio 2) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu 20 miliona eura namijenjenih razvoju infrastrukture tramvajskog saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Sredstva će biti upotrijebljena za sanaciju 19,5 kilometara dugačke dvokolosječne tramvajske pruge u Kantonu Sarajevo, što će doprinijeti poboljšanju javnog prijevoza i pozitivno utjecati na kvalitet zraka i zaštitu okoliša. Očekuje se da će projekt biti završen do 31. decembra 2022. godine.

Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda na otplatu glavnice.

Prijedlog ugovora će Ministarstvo finansija i trezora uputiti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika odredi ministra finansija i trezora.

PODRŠKA PROJEKTU OBNOVE INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE U 34 OPĆINE U RS-u

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj – II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (EIB) u iznosu 30 miliona eura.

Projekt se odnosi na izgradnju i obnovu infrastrukture za vodosnabdijevanje, otpadne i olujne vode na području 34 općine u Republici Srpskoj, u periodu od 2020. do 2024. godine.

Cilj  projekta je osiguranje odgovarajućih usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije za više od 216.000 stanovnika.

PODRŽAN PROJEKT IZGRADNJE  AUTOCESTE POPRIKUŠE - NEMILA I TARČIN - IVAN NA KORIDORU VC, VRIJEDAN 140 MILIONA EURA  

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju (izgradnja dionice autoceste Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan na Koridoru Vc) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB).

Radi se o kreditu u iznosu od 140 miliona eura, sa rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda. Ovim sredstvima će biti sufinansirana izgradnja dionica Poprikuša – Nemila i Tarčin – Ivan na Koridoru Vc.

Na dionici Poprikuša – Nemila planirana je izgradnja 5,5 km autoceste, što uključuje tunel Golubinja u dužini oko 3,6 km, po dva vijadukta i mosta, nadvožnjak i petlja Poprikuše. Izgradnjom ove putne infrastrukture znatno bi bila smanjena prometna udaljenost između Žepča i Zenice.

Dionica Tarčin – Ivan uključuje izgradnju oko 6,9 km autoceste sa dva mosta ukupne dužine oko 1,1 km, odmorištem, tunelom Ivan u dužini 1,8 km i privremenim priključkom na magistralnu cestu M17. Ovim bi bilo znatno smanjeno vrijeme putovanja između Sarajeva i Mostara.

ZASTUPANJE VMBiH PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zastupnika/agenata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava. Cilj je osigurati zastupanje Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava i spriječiti štetne posljedice po Bosnu i Hercegovinu.

Za v.d. rukovoditeljicu Ureda imenovana je Monika Mijić, a za v.d. zastupnice Vanja Bjelica - Prutina i Belma Skalonjić. Imenovanje je izvršeno do okončanja konkursne procedure, a najduže na period od tri mjeseca, počevši od 26.11.2019.

SPORAZUM O SUKCESIJI

Vijeće ministara je donijelo Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju članova zajedničkih tijela i članova pregovaračkih timova za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Izmjenama Odluke za člana Zajedničkog odbora po pitanjima iz Aneksa A Sporazuma imenovana je ministrica odbrane Marina Pendeš, umjesto  predstavnika Ministarstva odbrane koji je ranije podnio ostavku zbog odlaska na drugu dužnost.

Najavljeno je da je prvi Zajednički odbor za sukcesiju pokretne i nepokretne imovine planiran za 3. decembar 2019. godine.

MONEYVAL DELEGACIJA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval komitet).

Delegacija BiH (Moneyval delegacija), kao privremeno, interresorno i stručno tijelo Vijeća ministara BiH, između ostalog, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu i učestvovati u radu Moneyval komiteta te obavljati druge aktivnosti u cilju realizacije  međunarodnih obaveza BiH u području borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Za šefa Moneyval delegacije BiH određen je Nezir Pivić iz Ministarstva pravde BiH, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta BiH.

Biznis.ba