BiH

Osam miliona eura za podršku startap kompanijama, mikro i malim preduzećima

Autor: Biznis.ba
Osam miliona eura za podršku startap kompanijama, mikro i malim preduzećima

U okviru Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu (EFBH) MKD „Mikrofin“ iz Banjaluke i KfW potpisali su ugovor u iznosu od 8 miliona eura za plasman pojedinačnih kredita mikro i malim preduzećima za obrtni kapital i investicije. Krediti će, osim mikro i malim preduzećima, biti plasirani i preduzetnicima i startap kompanijama.

KfW i Mikrofin uspješno sarađuju od 2002. godine kada je KfW ponudio finansijska sredstva mikrokreditnim organizacijama u Bosni i Hercegovini kako bi podržao razvoj ruralnih područja, kao i poslovanje mikro, malih i srednjih preduzeća.

Nova kreditna linija će omogućiti finansiranje obrtnog kapitala i investicija za klijente širom Bosne i Hercegovine.

KfW je jedna od vodećih i najiskusnijih promotivnih banaka osnovana 1948. godine kao javna kompanija, u vlašništvu 80% Savezne Republike Njemačke i 20% saveznih pokrajina.

KfW razvojna banka je vodeća njemačka razvojna banka i integralni dio KfW grupe. Zadužena je za sprovođenje njemačke finansijske saradnje sa zemljama u razvoju, te tranzicijskim zemljama po nalogu Savezne Vlade. KfW razvojna banka sa 700 zaposlenih u centrali i sa oko 390 stručnjaka u 69 lokalnih kancelarija sarađuje s partnerima širom svijeta. Glavni cilj banke je borba protiv siromaštva, osiguranje mira, zaštita životne srednine i klime, te fer globalizacija. KfW je kompetentan strateški savjetnik za aktuelna razvojna pitanja.

Mikrofin je već 21 godinu lider u mikrokreditnom sektoru Bosne i Hercegovine. Trenutni tržišni udio Mikrofina gledano po bruto kreditnom portfoliju je oko 29%. Mikrofin pruža usluge mikrofinansiranja za oko 57.000 klijenata, uglavnom mikro i malim preduzetnicima s niskim primanjima. Mikrofin je najveća mikrokreditna organizacija u Bosni i Hercegovini po broju klijenata, portfoliju i institucionalnim indikatorima. Na 30. juni 2018. godine ukupna aktiva Mikrofina iznosila je 117 miliona EUR s bruto kreditnim portfoliom od 94 miliona EUR. Mikrofin posluje kroz mrežu od 76 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Dugoročna misija Mikrofina je pružanje usluga na održivoj osnovi klijentima koji nemaju pristup bankarskim proizvodima i uslugama.

Biznis.ba / NN