BiH

Ozvaničen završetak projekta reforme fiskalnog sektora u PUFBiH

Autor: Biznis.ba
Ozvaničen završetak projekta reforme fiskalnog sektora u PUFBiH

Povodom završetka projekta USAID–a u okviru reforme fiskalnog sektora u Poreznoj upravi Federacije BiH održan je sastanak v.d. direktora Šerifa Isovića i v.d. zamjenika direktora Slobodana Vukoje, sa pomoćnicima direktora, i šefa USAID-ovog FAR projekta Marka Campbella, sa saradnicima.

Na sastanku je izvršena predaja donirane opreme za povećanje skladišnih kapaciteta za igre na sreću i softevrskih rješenja za funkcionalnosti: online godišnje uvjerenje, odnosno omogućavanje svim građanima pristup informacijama o uplaćenim doprinosima; praćenje žalbi, zaplijenjene imovine, tužbi; uključivanje priređivača igara na sreću u sistem ADRIS-a koji je instaliran na produkcioni server i Projekat izrade i pokretanja softverske aplikacije za praćenje poreznih obveznika koji ne podnose porezne prijave, odnosno ne izvršavaju svoje porezne obaveze.

Ovim putem projekat USAID FAR je zvanično predao Poreznoj upravi Federacije BiH doniranu opremu i softverska rješenja na dalje korištenje.

Pored realizovanih aktivnosti u okviru projekta na sastanku su pomenuti i dosadašnji najznačajniji rezultati zajedničkog rada i saradnje. Naglašeno je da podrška koju je USAID pružio u okviru svojih projekata je podrška ne samo Poreznoj upravi nego i Bosni i Hercegovini u cjelini, odnosno svim njenim građanima, a njen krajnji rezultat je veća naplata javnih prihoda i kvalitetniji život građana u svim segmentima života.

V.d. direktora Porezne uprave Federacije BiH Šerif Isović je ovom prilikom iskazao svoju zahvalnost za pruženu pomoć i podršku na modernizaciji i unapređenju rada Porezne uprave Federacije BiH, te za donaciju računarske opreme skladišnih kapaciteta za igre na sreću i unapređenje softverskih rješenja.

Porezna uprava Federacije BiH očekuje da će i u 2020.godini biti nastavljena uspješna saradnja sa USAID-om, saopćeno je iz ove uprave.

Biznis.ba / FENA