BiH

Podijeljena sredstva od cestarina: FBiH pripalo 81,7 miliona, a RS 54 miliona KM

Autor: Biznis.ba
Podijeljena sredstva od cestarina: FBiH pripalo 81,7 miliona, a RS 54 miliona KM
Prihodi od indirektnih poreza u sedam mjeseci 2018. godine iznosili su 4 milijarde i 266 miliona KM i veći su za 357 miliona KM ili 9,14 posto u odnosu na isti period 2017. godine.

Samo u julu 2018. godine UIOBiH je prikupila 688 miliona KM indirektnih poreza što je za 69 miliona KM više u odnosu na juli 2017. godine.

Nakon što je Uprava privrednicima u BiH izvršila povrat PDV-a u iznosu od 790 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar - juli 2018. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 3 milijarde i 476 miliona KM i veći su za 299 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2017. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar - juli 2018. godine raspoređen je iznos od 432 miliona KM. Federaciji BiH ukupno je raspoređena jedna milijarda i 931 milion KM, Republici Srpskoj 982 miliona KM i Distriktu Brčko 105 miliona KM.

Osim raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne cestarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 6,5 miliona KM, Republika Srpska 4,3 miliona KM i Distrikt Brčko 0,2 miliona KM.

U julu 2018. godine UO UINO je na svojoj 30. sjedinici, dana 10. 7. 2018. godine, donio Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda od cestarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, kojom je utvrđeno da od ukupnih prihoda od cestarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva 10 posto ostaje na podračunu kod Centralne banke i služit će za poravnanje prihoda po utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90 posto prihoda od cestarine dijeli se između entiteta i Brčko distrikta BiH tako da 59 posto pripada Federaciji BiH, 39 posto pripada Republici Srpskoj i 2 posto pripada Distriktu Brčko.

Uprava je shodno navedenoj Odluci sredstava od cestarina 0,25 KM za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, prikupljenih u mjesecu februaru, martu, aprilu, maju i junu 2018. godine, a koja su prenesena na poseban podračun u Centralnoj banci, dana 16.07.2018. godine, raspodjelila u iznosu od 138.516.453,94 KM (90 posto prihoda od cestarine) korisnicima kako slijedi:

• Federaciji BiH raspoređen je ukupan iznos od 81.724.707,83 KM (59,00 posto),

• Republici Srpskoj raspoređen je ukupan iznos od 54.021.417,04 KM (39,00 posto),

• Distriktu Brčko BiH raspoređen je ukupan iznos od 2.770.329,07 KM (2,00 posto).

Kada je u pitanju izvršenje sudske presude koju je pred Sudom BiH dobila Republika Srpska, a vezano za poravnanje raspodjele prihoda od indirektnih poreza, do danas je ukupno prinudno naplaćeno 4.259.735 KM. Od toga je uplatnih računa javnih prihoda od indirektnih poreza skinuto 2.315.254 KM, sa računa rezervi 142.982 KM i sa računa depozita (novac građana BiH) 1.801.499 KM.

Biznis.ba