BiH

Podržana dva projekta za bolje odvijanje saobraćaja u Kantonu Sarajevo

Autor: Biznis.ba
Podržana dva projekta za bolje odvijanje saobraćaja u Kantonu Sarajevo
Vijeće ministara BiH prihvatilo je pojedinačne inicijative i imenovalo delegacije za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju dva projekta gradskih saobraćajnica u Sarajevu, i to transverzala I i IX.

Realizacijom ovih projekata poboljšat će se odvijanje saobraćaja u Kantonu Sarajevo.

Za izgradnju dijela transverzale I, i to dionice Bare – tunel Kobilja Glava, zajam EBRD-a iznosi 35 miliona eura. Izgradnjom ove dionice bit će poboljšani uslovi odvijanja saobraćaja Sarajevo – Vogošća, gdje su svakodnevno prisutni zastoji, kolone automobila te gubici vremena.

Za projekt transverzale IX vrijednost EBRD zajma je tri miliona eura, a sredstva su namijenjena za izgradnju poddionica III Rondo – Ulica Safeta Zajke zajedno sa vezom IX transverzale sa LOT-om 2C Sarajevske zaobilaznice.

Rokovi za otplatu zajmova su 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, a krajnji korisnik sredstava je Kanton Sarajevo.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti prijedloge ugovora u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

Biznis.ba