BiH

Porezna uprava FBiH će uz pomoć internet oglašivača prikupljati podatke o iznajmljivačima stanova

Autor: Biznis.ba
Porezna uprava FBiH će uz pomoć internet oglašivača prikupljati podatke o iznajmljivačima stanova
Nakon što je Booking.com u februaru ove godine obavijestio sve oglašivače u FBiH da će morati registrovati svoje poslovanje kako bi se nastavili oglašavati, očekivalo se da će mnogi krenuti u proces registracija. Ipak, prema podacima kantonalnih poreznih uprava u periodu od 1. februara do 31. jula ove godine nije došlo do značajnog povećanja broja podnesenih obrazaca PIP-1034 u odnosu na prošlu godinu.

"PU FBiH smanjene su mogućnosti inspekcijskog nadzora prijave i plaćanja ove vrste poreza i na taj način uticaj na efikasniju naplatu ove vrste javnih prihoda. U slučajevima kad službenici PU FBiH po osnovu svojih saznanja ili anonimnih prijava odlaze na adrese radi provjera da li su stanovi izdati pod zakup dešava se da građani ne dozvoljavaju kontrolu zbog povrede prava na privatnost, odnosno traže sudski nalog, bez kojeg inspektor ne može izvršiti kontrolu stambenog prostora, jer inspekcijski nadzor privatnih kuća, stanova, soba podrazumijeva ulazak u privatni prostor i narušavanje privatnosti. PU poduzima sve zakonom propisane radnje u cilju evidentiranja pravnih i fizičkih lica građana koji izdaju pod zakup kuće, stanove ili sobe i naplate javnih prihoda", rečeno nam je u Službi za odnose s javnošću PU FBiH.

Odsjek za obavještavanje i istrage PU FBiH u okviru svoje nadležnosti provodi istražno obavještajne radnje pomoću kojih dolazi do saznanja o kućama ili stanovima  koje porezni obveznici građani izdaju u  zakup. Veliku pomoć imaju i od građana, posebno tokom posljednjih godina. S obzirom da prikupljeni prihodi po ovoj osnovi pripadaju budžetu općina u cilju veće naplate ove vrste prihoda, Porezna uprava je kontaktirala predstavnike općina radi dostavljanja informacija o zakupodavcima sa svojih područja, ali ističu da do sada nisu pokazali zainteresovanost za saradnju koja bi dovela do povećanja općinskih budžeta.

Značajno bolja situacija je kod iznajmljivanja poslovnih prostora privrednim društvima i poduzetnicima, s obzirom da se mjesto obavljanja djelatnosti (sjedište ili poslovna jedinica) mora na odgovarajući način dokumentovati radi registracije kod Porezne uprave FBiH.

"Porezna uprava nema podatke o broju stanova koji se nelegalno iznajmljuju pod zakup, pa prema tome, ne nema podatke, niti procjenu o eventualnoj visini evazije poreza po ovom osnovu. Pravna i fizička lica koja izdaju imovinu pod zakup podnose prijave i izvršavaju svoje obaveze u skladu sa zakonom. Međutim, na osnovu prijava, odnosno obrazaca na kojim se prijavljuje izdavanje imovine pod zakup, Porezna uprava ne može utvrditi način izdavanja tako da ne raspolaže ni podacima koliko je prijava koje su podnesene nakon 1. februara 2018. godine, podneseno zbog potrebe za oglašavanjem na internet stranici Booking.com", kazali su.

Kantoni pojedinačno zakonima utvrđuju visinu poreza na imovinu koji plaćaju vlasnici poslovnih prostorija, stambenih zgrada i stanovi koje izdaju pod zakup. Također, građani koji izdaju poslovne prostorije, stambene zgrade ili stanove dužni su da obračunaju i uplate porez na dohodak od 10 posto.

Iz Porezne uprave FBiH podsjetili su da je nepodnošenje poreznih prijava kažnjivo prema Zakonu u poreznoj upravi FBiH, pa su tako kazne za fizička lica od 300 do 3.000 KM.

Porezne uprave susjednih zemlja pokrenule su također veliku akciju naplaćivanja poreza i kažnjavanja građana koji iznajmljuju svoje smještajne kapacitete a nisu prijavili djelatnost. Glavne podatke dobijaju putem servisa Booking.com i Airbnb. Porezna uprava Hrvatske objavila je nedavno podatke kako je više od polovine iznajmljivača u toj zemlji utajilo dio prihoda, te da više od polovine koji se oglašavaju putem ovih internet oglašivača nisu dostavili informacije o svom poreznom broju.

Biznis.ba