BiH

Projekt od 22 miliona eura za bolju integraciju obnovljivih izvora energije

Autor: Biznis.ba
Projekt od 22 miliona eura za bolju integraciju obnovljivih izvora energije

Što bolja intergacija obnovljivih izvora energije (OIE) na širem geografskom području, cilj je velikog međunarodnog projeketa koji se trenutno odvija na području jugoistočne Evrope - istaknuto je danas u Sarajevu na panelu u okviru konferencije posvećene elektroenergetskom sektoru.

Projekt uključuje osam prenosnih kompanija od Slovenije do Makedonije, Bugarske, Grčke i Rumunije, a čiji je cilj da se u okviru četverogodišnjeg demonstracionog i istraživačkog programa sagledaju mogućnosti saradnje između prenosnih kompanija u ovom regionu.

-Projekt traje četiri godine, budžet je 22 miliona eura i to je jedan od najvećih projekata u Evropi trenutno u ovoj oblasti. Obuhvatio je značajan broj prenosnih mreža, odnosno operatora prenosnih sistema u regionu koji će pokušati da unaprijede ne samo rad tih mreža, nego i da daju primjer kako međunarodna saradnja na širem regionalnom nivou može da doprinese boljem radu prenosnog sistema cijele Evrope - izjavio je tehnički menadžer projekta i profesor na Universitu Manchester Jovica Milanović.

Koncepcija projekta je da se omogući što veća i ekonomski isplativija intergacija obnovljivih izvora energije (vjetra, sunca) i da se u tom smislu koriste uskladištenja energije i upravljanje potrošnjom kako bi se omogućio prenos jeftnije i ekološki prihvatljivije energije.

Obrad Škrba iz Nezavisnog operatora sistema u BiH (NOS BiH) kazao daje regionalna saradnja u radu svih operatora prenosnog sistema neophodna, jer svi problemi koji pogađaju jednog operatora, odnosno koji se identifikuju u prenosnoj mreži, ujedno su i problem ostatka regije.

- Suvišno je govoriti da svaka saradnja na regionlanom, internacionalnom nivou i šire predstavlja benefit za svakog operatora – istakao je Škrba.

Predsjednik Uprave Hrvatskog operatera prijenosnog sustava (HOPS) Mario Gudelj je kazao da postoje veliki potencijali za saradnju, te da kada je riječ o obnovljivim izvorima energije prednječe u regiji.

-Mi u HOPS-u smo u ovom trenutku spojili više od 20 vjetroelektrana što je znatno više u odnosu na druge države u bivšoj Jugoslaviji. Naše iskustvo dijelimo sa svojim susjedima, posebno imajući u vidu da je cijelo područje jugoistočne Evrope energetski povezano, naslonjeni smo jedni na druge i saradnja je korektna. Naš posao je povezivanje svih izvora, umrežavanje i mogućnost da ta energije ide bilo gdje u Evropu - dodao je Gudelj.

Generalni direktor Makedonskog operatora prenosnog sistema za električnu energiju (MEPSO) Sašo Vasilevski također je naglasio značaj saradnje u regiji u ovoj oblasti, kao i prihvatanja i primjene evropskih standarda i regulative.

Aleksander Mervar, direktor ELES-a, sistemskog operatora elektroenergetskog sistema Slovenije, posebno je izdvojio hidropotencijal kada je riječ o obnovljivim izvorima energije u našem regionu. Konferencija je, kako je dodao, dobra prilika i da se razmjene informacije o postignućima u primjeni inovativnih rješenja u elektroenergetskom sektoru.

Konferencija pod nazivom „2018 IEEE PES ISGT Europe“ ove sedmice u Sarajevu okupila je oko 350 učesnika iz 38 zemalja svijeta.

Radi se o osmoj po redu "Innovative Smart Grid Technologies" konferenciji koja je sponzorisana od svjetskog IEEE udruženja i Power & Energy sekcije.

U sklopu konferencije koja traje do 25. oktobra i koju je organizovao Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, planirane su plenarne sesije, prezentacije naučnih i stručnih radova, tutorijali i workshopi o temi „Smart Grid“ (pametna mreža) što je ključna komponenta energetske strategije EU.

Biznis.ba / FENA