BiH

PUFBiH: Finansijske izvještaje moraju ovjeravati certificirane računovođe

Autor: Biznis.ba
PUFBiH: Finansijske izvještaje moraju ovjeravati certificirane računovođe

Porezna uprava FBiH podsjetila je certificirane računovođe u Federaciji Bosne i Hercegovine da je do predaje finansijskih izvještaja ostalo još 11 dana, te da su dužni prilikom sastavljanja i podnošenja računovodstvenih iskaza pravnih osoba postupati u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH.

Napominju da je tim zakonom propisano da finansijski izvještaji pravne osobe moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe koji nosi naziv "certificirani računovođa" njegovo ime i prezime, kao i broj važeće licence, izuzev za certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća.

Istovremeno, finansijske izvještaje moraju potpisati osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, upisane u sudski registar, koja podnosi finansijske izvještaje, ovjereni pečatom pravne osobe, podnosioca.

Na osnovu informacija kojima raspolaže Porezna uprava Federacije BiH utvrđeno je u 2018. da je Finansijsko-informatičkoj agenciji dostavljen značajan broj finansijskih izvještaja koje nisu potpisale certificirane računovođe, s važećom licencom ili su ih potpisale necertificirane računovođe.

Stoga je Porezna uprava FBiH pozvala certificirane računovođe da za 2019. prilikom obavljanja poslova za koje su ovlašteni Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH, ne potpisuju računovodstvene iskaze, ukoliko ne posjeduju važeću licencu.

Pozivane su i necertificirane računovođe i privredna društva da postupaju u skladu s važećim zakonima, uz napomenu da je Zakonom za pravne osobe koje ne otklone nepravilnosti po rješenju Porezne uprave propisana novčana kazna od 5.000 do 15.000 KM i za odgovorne osobe u pravnim osobama novčana kazna od 500 KM do 3.000 KM.

Također, pozivaju porezne obveznike da prilikom sačinjavanja, odnosno potpisivanja i ovjeravanja svojih finansijskih izvještaja za 2019. ne angažuju necertificirane računovođe i nelicencirane certificirane računovođe, izuzimajući certificirane računovođe koji obavljaju računovodstvene poslove za interne potrebe preduzeća i ostalih pravnih osoba.

U narednom periodu, aktivnosti Porezne uprave Federacije BiH će biti usmjerene na kontrolu računovođa koji potpisuju finansijske izvještaje, a koji prema evidencijama Porezne uprave Federacije BiH, nisu regulisali svoj radno-pravni status, saopćeno je iz te institucije.

( FENA)