BiH

PUFBIH: Za pet mjeseci 2018. godine 2,1 milijardu KM javnih prihoda

Autor: Biznis.ba
PUFBIH: Za pet mjeseci 2018. godine 2,1 milijardu KM javnih prihoda
Porezna uprava Federacije BiH objavila je da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu od januara do maja 2018. uplatili 2.138.548.032 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava FBiH, što je za 137.075.439 KM ili 6,85 posto više u odnosu na isti period 2017.

Po službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 31. maja 2018. iznosio je 522.710.

U periodu od januara do maja 2018., u odnosu na isti period 2017., ukupna naplata direktnih poreza veća je za 48.472.801 KM, ili za 6,77 posto.

U strukturi direktnih poreza naplaćeno je poreza na dobit u iznosu 197.285.830 KM, što je više za 2,49 posto ili 21.911.773 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 9,33 posto ili za 13.518.858 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,60 posto ili za 8.392.915 KM.

Također, porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu 76.384.751 KM, što je više za 2,15 posto ili za 1.607.559 KM; ostali porezi naplaćeni su u iznosu 563.693 KM, što je za 13,29 posto ili za 86.380 KM manje; porez na dohodak naplaćen je u iznosu 182.369.619 KM, što je povećanje za 10,58 posto ili za 17.444.788 KM, a
naknade i takse naplaćene su u iznosu 183.867.168 KM, što je više za 0,07 posto ili za 122.777 KM.

U periodu od januara do maja 2018. naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu  1.372.732.893 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 88.206.029 KM ili za 6,87 posto.

Naplaćeni doprinosi iznose: za PIO/MIO 762.135.021 KM; doprinosi za zdravstveno osiguranje 546.989.232 KM, te doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 63.608.639 KM, saopćeno je iz PUFBiH.

Biznis.ba / FENA