BiH

Radovi na Zeničkoj obilaznici teku prema planu, akcize omogućile novo zaduženje

Autor: Biznis.ba
Radovi na Zeničkoj obilaznici teku prema planu, akcize omogućile novo zaduženje

Izgradnja jedne od najzahtjevnijih dionica na Koridoru 5C, Zeničke zaobilaznice, se izvode predviđenom dinamikom, a na izgradnji je svakog dana angažovano blizu 3.600 radnika.

U sklopu Zeničke zaobilaznice s dvije poddionice Drivuša - Klopče i Klopče - Donja Gračanica, ukupne dužine osam kilometara, bit će izgrađena dva tunela, četiri vijadukta i most čija vrijednost radova iznosi oko 140 miliona eura.

U razgovoru za Klix.ba glasnogovornica Autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Narcisa Livnjak-Borić je kazala kako su radovi na poddionici Drivuša - Klopče u završnoj fazi.

"Zbog konfiguracije i geološko-tehničkih karakteristika Zenička zaobilaznica predstavlja jednu od najzahtjevnijih dionica na Koridoru 5C. Radovi na poddionici Drivuša - Klopče su u završnoj fazi, a trenutno se priprema trasa za asfaltiranje. Na mostu Drivuša se radi hidroizolacija, a na vijaduktu Perin Han se izvode radovi zaštite od buke i rukohvati. Svi radovi na potpornim konstrukcijama su završeni", izjavila je Livnjak-Borić.

Završetak svih radova na ovoj dionici se očekuje u narednih 45 do 60 dana.

Na poddionici Klopče - Tunel Pečuj (Donja Gračanica) radovi teku predviđenom dinamikom, a u tunelu Pečuj se trenutno radi na izgradnji standardne obloge i završetku iskopa lijeve tunelske cijevi.

Problemi na vijaduktu Pehare

"Radovi na vijaduktu Ričice su u završnoj fazi i trenutno se radi posljednji segment lijeve strane mosta. U tunelu Ričice se radi na uređenju portalnih konstrukcija. Na dijelu trase se izvode radovi na osiguranju zasjeka, dok se na vijaduktu Pehare radovi izvode na pripremi stubova za montažu krletke i izrade rasponske konstrukcije.

Lijeva cijev u tunelu Pečuj bit će duga 1.000 metara, a do proboja je ostalo još oko 50 metara. U desnoj tunelskoj cijevi se postavlja hidroizolacija i izrada sekundarne obloge tunela. Naša sagovornica je istakla da je zbog klizišta u Peharama usporena izgradnja vijadukta.

"Poddionica Klopče - Donja Gračanica je jedna od najsloženijih dionica na Koridoru Vc. Radi se o geološki vrlo složenim terenskim uslovima, odnosno, prilagođava se stvarnim geološkim uslovima na terenu. Radovi na vijaduktu Pehare su usporeni zbog klizišta Pehare za kojeg smo utvrdili da se nalazi na znatno većoj dubini nego što je to predviđeno u Glavnom projektu, što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste. Njena složenost bazira se na tome da na cjelokupnoj trasi imamo više od 1 milion kubika iskopa. Na ovoj dionici autoceste najvećim dijelom se rade armirano - betonski roštilji čija količina seže i do 10.000 kubika betona. Zbog složenosti dionice potrebno je ugraditi 20 kilometara geotehničkih sidara, koji će služiti za stabilizaciju terena", dodala je Livnjak-Borić.

Radovi na poddionici Klopče - Donja Gračanica trebali bi biti završeni polovinom 2019. godine.

Finansijska pozadina osigurana, akcize su garant za vraćanje kredita

Novac za izgradnju poddionica je osiguran preko Kuvajtskog fonda za arapski i ekonomski razvoj (KFAER), Međunarodnih finansijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Izgradnja poddionice Drivuša - Klopče se finansira preko KFAER-a s 33.527.849 eura s PDV-om, dok se poddionica Klopče - tunel Pečuj (Donja Gračanica) finansira preko OPEC-a i EBRD-a s 107.879.289 eura s PDV-om.

"Finansiranje izgradnje dosadašnjih dionica autoceste na Koridoru 5C vršeno je putem kreditnog okvira zaključenog između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, odnosno Evropske banke za obnovu i razvoj, osim dionice Jošanica – Kakanj, koja je finansirana iz budžeta FBiH. Dio Sarajevske obilaznice, Lot 3a - poddionica Butila – Vlakovo, finansiran je iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH", izjavila je Livnjak-Borić.

Nakon što je usvojen Zakon o akcizama, koji je otvorio milijardu i po eura mogućnosti novih zaduženja, Uprava JP Autoceste FBiH je s finansijskim institucijama već ugovorila milijardu eura za pojedine dionice, a to podrazumijeva skoro kompletan Koridor, osim dionice tunel Prenj i dionice Mostar sjever - Mostar jug, gdje postoje mogućnosti novog modela finansiranja.

Povećanje akciza je sigurnost da će krediti, koji postanu efektivni, biti vraćeni.

Biznis.ba / Klix.ba