BiH

RS u prvom kvartalu 2019. na račun javnih prihoda prikupio 621,9 miliona KM

Autor: Biznis.ba
RS u prvom kvartalu 2019. na račun javnih prihoda prikupio 621,9 miliona KM
Kada je riječ o direktnim porezima, u periodu januar-mart ove godine naplaćeni su u iznosu od 143,6 miliona maraka, što je za osam procenata manje nego u prvom kvartalu prošle godine. Najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 49,6 miliona KM, što je za 11,8 miliona maraka manje u odnosu na isti period prošle godine.

Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici, saopćeno je iz Poreske uprave RS, da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS.

"Porez na dobit je u prva tri mjeseca ove godine naplaćen u iznosu od 88,1 milion KM, što je na nivou naplate u istom periodu prethodne godine. Što se tiče naplate poreza na nepokretnosti, ona je u prva tri mjeseca ove godine iznosila 2,5 miliona KM, što je za 802.510 maraka manje nego u istom periodu prošle godine, dok je naplata poreza na upotrebu držanje i nošenje dobara u prva tri mjeseca ove godine veća za šest procenata u odnosu na uporedni period", stoji u saopćenju Poreske uprave RS.

Navode da je naplata doprinosa u prvom kvartalu ove godine zabilježila značajan rast, te je naplaćeno 371,7 miliona KM, što je za 29,8 miliona KM ili devet posto više nego u istom periodu prošle godine.

"Tako je za Fond PIO naplaćeno 210,7 miliona maraka ili 16,2 miliona KM više, dok je za Fond zdravstvenog osiguranja naplaćeno 133,2 miliona maraka što je više za 11,7 miliona maraka u odnosu na uporedni period. Pored toga, rast je zabilježen i kod naplate prihoda po osnovu doprinosa za Fond dječje zaštite koja je iznosila 17,8 miliona KM ili devet odsto više, dok su prihodi po osnovu doprinosa za Zavod za zapošljavanje naplaćeni u iznosu od 8,7 miliona KM ili devet procenata više", navodi se u saopćenju Poreske uprave RS.

Kod ostalih javnih prihoda, u periodu januar-mart ove godine ostvarena je naplata od 106,2 miliona KM, što je za 7,2 miliona maraka više nego u istom periodu 2018. godine. Tako su takse i naknade naplaćene u iznosu od 68 miliona maraka, što je za 8,5 miliona maraka više.

Po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću naplaćeno je 7,4 miliona maraka ili 13 procenata više, kazne su naplaćene u iznosu od 4,7 miliona KM ili četiri posto više, dok su ostali prihodi naplaćeni u iznosu od 14,3 miliona maraka, što je za 4,6 miliona KM manje nego u uporednom periodu prošle godine. Razlog manje naplate ostalih prihoda je u činjenici da je Akcijski fond RS do sada uplatio nešto manji iznos po osnovu dividende i udjela u profitu u javnim preduzećima.

Biznis.ba