BiH

Sadik Ahmetović prvi doktor nauka na birou u Srebrenici

Autor: Biznis.ba
Sadik Ahmetović prvi doktor nauka na birou u Srebrenici
Na Biro za zapošljavanje u Srebrenici u januaru se prijavilo 19 nezaposlenih, među kojima je i političar Sadik Ahmetović, koji je prvi nezaposleni doktor nauka na evidenciji ovog biroa, rekao je Srni šef ove ustanove Veljko Petrović.

Ahmetović je u nekoliko mandata bio poslanik i obavljao druge političke dužnosti na raznim nivoima vlasti. Doktorirao je 2015. na Univerzitetu u Tuzli na temu "Evaluacija edukacije djece sa oštećenim sluhom u BiH".

U prošlom mjesecu sa evidencije nezaposlenih brisana je 21 osoba, jer su dobile zaposlenje.

Prema Petrovićevim riječima, u ovoj opštini ukupno je registrovano 1.768 nezaposlenih od kojih 1.254 aktivno traže posao, a 514 ih je prijavljeno radi ostvarivanja određenih prava po osnovu nezaposlenosti.

Broj nezaposlenih na kraju 2018. godine u ovom mjestu bio za 36 manji nego na kraju 2017. godine, kada je u evidenciji bilo 1.804 nezaposlenih osoba.

Petrović kaže da se broj nezaposlenih u Srebrenici smanjuje zbog zapošljavanja, ali i zbog odseljavanja u druge sredine ili brisanja sa evidencije zbog neredovnog javljanja ovoj ustanovi što je zakonska obaveza.

Od ukupnog broja nezaposlenih koji aktivno traže posao je 529 žena, a 725 muškaraca.

U prošloj godini sa evidencije ovog biroa 112 osoba dobilo je zaposlenje, a omogućeno je da 104 nezaposlene osobe steknu radno iskustvo i obave pripravnički staž.

Novčanu naknadu zbog ostajanja bez posla u 2018. godini posredstvom ovog biroa koristilo je 66 radnika u trajanju od jednog do 12 mjeseci, zavisno od godina radnog staža osoba koje su ostale bez zaposlenja i koristila ovo pravo.

Prema kvalifikacionoj strukturi, najviše nezaposlenih koji aktivno traže posao su nekvalifikovani radnici, njih (467), zatim 32 su polukvalifikovana, 330 je kvalifikovanih i tri visoko kvalifikovana radnika. Sa srednjom stručnom spremom na posao čeka 336 radnika, 17 sa višom školom i 69 fakultetski obrazovanih osoba.

Najveći broj nezaposlenih (621) su u najboljoj radnoj dobi od 20 do 40 godina starosti. Nezaposleno je 35 osoba koje imaju od 15 do 20 godina, 318 ih ima od 40 do 50 godina, 206 ima od 50 do 60 godina i više od 60 godina ima 74 nezaposlene osobe, koja očekuju sticanje prava na penzionisanje.

Biznis.ba