BiH

Šansa za jačanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća Zapadnog Balkana

Autor: Biznis.ba
Šansa za jačanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća Zapadnog Balkana
Za mnoga preduzeća iz šest zemalja Zapadnog Balkana (WB6) izvoz predstavlja jedan od načina za proširenje poslovanja.

Kako bi se ostvario bolji učinak, neophodna je dobra priprema za ovaj značajan korak koji zahtijeva širok spektar vještina, pa se kompanije često tim povodom za podršku obraćaju i matičnim privrednim komorama.

Projekat pod nazivom „Jačanje izvoznog potencijala malih i srednjih preduzeća u regiji Zapadnog Balkana 6”, koji u ime njemačke Vlade sprovodi DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ)GmbH (Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju) – Otvoreni Regionalni Fond za vanjsku trgovinu, u fokus stavlja upravo ovu potrebu preduzeća. Kroz blisku saradnju privrednih komora zemalja regije Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija), članova Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana 6 (WB6 ChambersInvestment Forum), razvijene su dvije nove usluge za unapređenje izvoza koje su postale dio portfolija ovih komora – jedna je Baza podataka distributera iz regije i EU, a druga omogućava pristup alatu za analizu međunarodnih tržišta.

Baza distributera lokalnim kompanijama pruža informacije o regionalnim i evropskim distributerima, trgovcima na veliko i malo, uvoznicima i prerađivačima, što u velikoj mjeri olakšava potragu za potencijalnim partnerima u regiji i Evropskoj uniji. Privredne komore sada raspolažu objedinjenim informacijama koje mogu ponuditi kompanijama zainteresiranim da započnu ili poboljšaju izvozne aktivnosti.

„Ovaj projekat je odlična platforma za stvaranje lanaca vrijednosti iz sektoravoća i povrća i njihovih prerađevina na području Zapadnog Balkana i Evropske unije. S obzirom na to da distribucija čini značajan dio lanca vrijednosti prehrambenih proizvoda, ova usluga za dobavljače znači efikasan plasman robe na tržište, u dobrom stanju, prikladno upakovane i stavljene na pogodno mjesto s kojeg potrošač može kupiti traženu namirnicu“,istakla je Ognjenka Lalović, direktorica sektora privrede u Vanjskotrgovinskoj/Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine.

Na primjeru Srbije može se vidjeti da je pristup bazi distributera omogućen za svih 17 regionalnih komora Privredne komore Srbije.

„Usluga funkcioniše tako što kada se kompanija obrati na bilo koju od tih adresa, alat dopunski pomaže da se odgovori na upit kompaniji ukoliko traži partnere, tj. distributere za svoje proizvode. Aplikacija omogućava pretragu po zemljama, vrsti proizvoda i tome kakvu uslugu pruža kompanija“, objasnio je Marko Mandić, rukovodilac Centra koji je zadužen za aktivnosti Komorskog investicionog foruma ZB6 u Privrednoj komori Srbije.

Druga usluga omogućava pristup informacijama o pet odabranih tržišta u okviru Evropske unije (Austrija, Belgija, Njemačka, Holandija i Švedska) uz pomoć alata EuromonitorInternational/Passportkoji postavljanovi standardu analizi globalnog tržišta. On nudi jedinstven pristup poslovnim podacima u vezi sa  industrijama, zemljama i potrošačima, a takođe identificirai buduće trendove.

U Bosni i Hercegovini npr. već postoje pozitivni primjeri kompanija kojima su ovi alati pomogli u radu.„Iako je još rano govoriti o stvarnim efektima novih usluga, početno interesovanje kompanija je izuzetno dobro, a nekoliko njih je već uspostavilo prvi kontakt sa distributerima iz baze i očekuju nastavak saradnje kroz konkretne ugovore. Zapaženo je posebno interesovanjemanjih kompanija za ovim uslugama u Bosni i Hercegovini, koje još nemaju razvijene mreže partnera u regiji i koje tek planiraju izvoz ili poslovanje u regiji“, objasnila je Ognjenka Lalović.

Obje navedene usluge su razvijene i isprobane u regiji Zapadni Balkan 6 u sektoru obrade voća i povrća, što je veoma važan sektor za privredu svih šest zemalja. Usluge će biti redovno ažurirane, a može se kreirati i posebna verzija za sve druge sektore koji su relevantni za pojedinačne ekonomije zemalja regije.

Kompanije koje su počele koristitiBazu podataka distributera i Euromonitor International/Passport izražavaju zadovoljstvo kvalitetom usluga, ističući pozitivan uticaj ovih poslovnih alata na povećanje svog izvoznog potencijala.

Biznis.ba