BiH

Skupština KS imenovala nove predsjednike i članove skupština pet preduzeća

Autor: Biznis.ba
Skupština KS imenovala nove predsjednike i članove skupština pet preduzeća
Nakon što je razriješila vršioce dužnosti predsjednika i članova skupština pet javnih i komunalnih preduzeća - GRAS, Rad, Park, ZOI 84 i Sarajevo-šume, Skupština Kantona Sarajevo imenovala je nove.

Za v.d. predsjednika Skupštine KJKP GRAS imenovan je Adis Šehić, a Edita Sulejmanović i Ensar Mulaosmanović za vršioce dužnosti članova Skupštine preduzeća.

Za v.d. predsjednika Skupštine KJKP Rad d.o.o. Sarajevo imenovana je Lejla Dragnić, a članovi su Melća Đidelija i Mirsada Hodžić.

U Skupštinu preduzeća Park imenovani su v.d. predsjednika Jasna Planinčić i v. d. članova Dejan Radmilović i Selma Zunđa.

Za v.d. predsjednika Skupštine KJP ZOI'84 Olimpijski centar Sarajevo imenovan je Majo Duka, a v.d. članova su Amar Nurković i Suad Masleša.

U Skupštinu preduzeća Sarajevo-šume za v.d. predsjednika imenovan je Mirza Batalović, a za v.d. članova Fuada Zuko i Jasmin Šutković.

Skupština KS je na današnjoj sjednici donijela odluku o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine KS, a donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti o statusnoj promjeni Fonda KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida.

U nastavku sjednice je informacija o stanju uzrokovanom poplavama na području Kantona Sarajevo.

Biznis.ba / FENA