BiH

Stočarstvo u životu drži samo nekoliko farmi

Autor: Biznis.ba
Stočarstvo u životu drži samo nekoliko farmi

Stočarstvom u Republici Srpskoj sve manje ljudi želi da se bavi i ova grane poljoprivrede polako zamire.

"Broj onih koje se bave stočarstvom je u padu jer je ova proizvodnja najteža i u njoj ste 365 dana i 24 sata obavezni da radite. To više niko ne želi raditi", rekao je za "Nezavisne" Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara RS, i naglasio da je stočarstvo proizvodnja koja je i malo priznata.

"Najveći problem je što više nema ko da se bavi ovom proizvodnjom jer u selima niko ne živi i prazna su. U BiH imate 300 sela potpuno praznih, a 1.486 sa manje od 10 stanovnika", istakao je Usorac. Dodao je da ljudi na selima jednostavno nema i naglasio da gdje nema ljudi, tamo nema ni stočarstva.

"Jedan od razloga što je u padu broj onih koje se bave stočarstvom je i tendencija sve većeg odlaska ljudi iz zemlje. Naši prostori su pogodni za stočarsku proizvodnju, ali ipak njome se niko više ne želi baviti. Ostalo je nekoliko farmi koje se ovom proizvodnjom bave i kada se one zatvore, stočarstvo je gotovo", naglasio je Usorac.

Prema njegovim riječima, mora se daleko više pažnje posvetiti selu i mlade ljude stimulisati da ostanu na selu kako bi se bavi poljoprivredom, pa između ostalog, i stočarstvom

"Sada imamo više od 400 inženjera poljoprivrede koji ne rade nigdje, ali ne žele da naprave svoje farme. Njima treba stvoriti uslove da oni žele da ih otvore i da znaju da mogu raditi i da će zbog tog svog rada biti poštovani", naglasio je Usorac i istakao da država treba naći sistematska rješenja kako bi se sela sačuvala.

Miroslav Stijak, viši stručni saradnik za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo opštinske poljoprivredne službe u opštini Kostajnici, rekao je da se u ovoj opštini smanjuje obim stočarske proizvodnje zbog usitnjenosti posjeda, nesigurnosti tržišta i porasta cijena stočne hrane. Kako kaže, u oblasti govedarstva lokalni proizvođači su usmjereni uglavnom na proizvodnju mlijeka, a znatan broj domaćinstava uzgaja svinje i ovce, ali uglavnom za vlastite potrebe.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS rekli su da je poljoprivreda sa prehrambenom industrijom i dalje jedan od tri najvažnija sektora u strukturi ekonomije RS sa trendom povećanja ukupne vrijednosti proizvodnje koja ove godine, prema procjenama, iznosi 1,8 milijardi KM.

"Kada je u pitanju stočarska proizvodnja, 2018. godina označena je kao godina bez većih oscilacija", istakli su u resornom ministarstvu. Dodali su da nadležno ministarstvo stočarsku proizvodnju u RS pomaže kroz direktnu podršku podsticajima za tekuću proizvodnju, kao i kroz dugoročnu podršku kroz kapitalna ulaganja u ovu proizvodnju.

"Samo direktna podrška stočarskoj proizvodnji u 2018. godini iznosila je oko 38 miliona KM", zaključili su u ovom ministarstvu.

Biznis.ba / NN