BiH

U 2017. godini u BiH ušlo 777 miliona KM stranog novca, od toga 73 posto u FBiH

Autor: Biznis.ba
U 2017. godini u BiH ušlo 777 miliona KM stranog novca, od toga 73 posto u FBiH
Godinu ranije iznosila su 475,5 miliona KM. Ovo je rekordno ulaganje u
Federaciju BiH, a dosadašnji rekord je bio 484,9 miliona KM ostvaren 2015. godine.U odnosu na taj iznos direktna strana ulaganja u 2017. godini su veća za 85 miliona KM. Inače, prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, stanje direktnih stranih ulaganja na dan 31.12.2017.godine u Federaciji BiH iznosi ukupno 8.291,6 miliona KM, dok su 31.12.2016. iznosila 7.729,9 miliona konvertibilnih maraka.

Među pet najvećih investitora su Hrvatska sa 2.181,5 miliona KM ili 26,31 posto,
Austrija sa 1.894,3 miliona KM ili 22,85 posto,Slovenija sa 613 miliona KM ili 7,39
posto, Njemačka sa 501,5 miliona (6,05 posto) i Holandija sa 484 miliona KM ili 5,84 posto.

Biznis.ba