BiH

U BiH registrovano samo 14 električnih auta

Autor: Biznis.ba
U BiH registrovano samo 14 električnih auta

Električna i hibridna vozila, zbog činjenice da su ekološki prihvatljiva, svugdje u svijetu prepoznata su kao vozila budućnosti, a u BiH do sada je registrovano samo 14 vozila na električni pogon i 372 na hibridni pogon, potvrdili su u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH).

U IDDEEA kažu da je u BiH registrovano ukupno 386 ekološki prihvatljivih vozila, od čega 14 čisto električnih vozila.

“Njih 13 je registrovano u FBiH i jedno u Brčko distriktu, dok nijedno električno vozilo nije registrovano u RS”, pojasnili su u IDDEEA.

Goran Rakić, šef Kabineta direktora IDDEEA, kaže da je, prema podacima kojima raspolažu, od 13 registrovanih električnih vozila u FBiH, šest u Sarajevu, četiri u Tuzli, dva u Mostaru i jedno u Zenici.

Rakić dodaje da su u BiH registrovana 372 vozila koja se pokreću na hibridni pogon, odnosno kombinaciju električnog pogona i goriva.

“U RS imamo 95 registrovanih hibridnih vozila, u FBiH 272 hibridna vozila, a u Brčko distriktu pet takvih vozila”, rekao je Rakić.

U razvijenim zemljama raznim podsticajima vozače nastoje motivisati na kupovinu ekološki prihvatljivih automobila. BiH još nema podsticaje za kupovinu ili registraciju ovih automobila, ali u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH kažu da se intenzivnije aktivnosti na tom polju očekuju u drugoj polovini 2018. godine i da će ići u dva pravca.

“Prvi pravac aktivnosti je eliminacija prepreka u propisima kod tehničkih pregleda i registracije električnih vozila u cilju davanja povlaštenog tretmana ovoj kategoriji vozila. Drugi pravac je jačanje svijesti”, rekli su u Ministarstvu komunikacija i prometa BiH.

Istakli su da je u planu i inicijativa za formiranje fonda za subvenciju nabavke ekološki prihvatljivih, odnosno hibridnih i električnih vozila, te za olakšavanje registracije.

Za one koji žele da voze električni automobil u BiH problem može predstavljati i nedostatak punionica, kojih ima samo u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci.

U Ministarstvu komunikacija i prometa BiH kažu da razmatraju međunarodne projekte i inicijative u koje se BiH može uključiti kad je u pitanju izgradnja punionica.

“Razmatramo projekte izgradnje punionica za električna vozila kako bi se postigla mreža od bar jedne punionice na 100 kilometara puta”, kazali su u ovom ministarstvu.

Poređenja radi, u Srbiji je registrovano 128 električnih i 204 hibridna vozila, dok je Hrvatska u 2016. godini imala više od 100 punionica i više od 800 registrovanih električnih automobila.

U okviru nedavnog sajma “ENERGA 2018” u Sarajevu održan je tematski panel “Budućnost je pred vratima – Stanje i perspektive električnih automobila u BiH” na kojem su razmijenjena iskustva stručnjaka iz ove oblasti. Na sajmu je zaključeno da “električnu revoluciju”, na putevima u BiH, treba očekivati od 2020. godine.

Broj električnih vozila

Sarajevo 6
Tuzla 4
Mostar 2
Zenica 1
Brčko 1

Broj hibrida

FBiH 272
RS 95
Brčko distrikt 5

Biznis.ba / NN