BiH

U Kupresu počela konferencija o budućnost šumarstva i prerade drva u BiH

Autor: Biznis.ba
U Kupresu počela konferencija o budućnost šumarstva i prerade drva u BiH

U organizaciji Hrvatskog drvnog klastera, u suorganizaciji Šumskog gospodarskog društva (ŠGD) Hercegbosanske šume i Gospodarske komore FBiH, u Kupresu je u započela dvodnevna konferencija "Budućnost šumarstva i prerade drva u Bosni i Hercegovini".

Konferencija za cilj ima potaknuti šumarski i drvoprerađivački sektor u zemljama Jugoistočne Europe kroz unaprjeđenje poslovanja edukacijom kadrova, razmjenom znanja, primjenama novih tehnoloških, procesnih i ekonomskih rješenja te većim korištenjem sredstava iz EU fondova.

Piotr Borkowski, glavni tajnik EUSTAFOR-a, udruženja europskih organizacija koje upravljaju državnim šumama, izrazio je zadovoljstvo sto su ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres članica EUSTAFOR-a, naglasivši kako su zadovoljni i suradnjom s Hrvatskim drvnim klasterom s kojima zajednički rade na lobiranju različitih sektorski tema u Europi.

- U ovom trenutku prioritetne teme vezane su za klimatske promjene ne samo u Europi, nego i u svijetu, a stvari se drastično brzo mijenjaju - kazao je Borkowski u izjavi za novinare.

Dodao je da politike zaštite okoliša imaju veliki utjecaj na šumarstvo te da su stoga napori EUSTAFOR-a zasnovani na primjeni tih globalnih politika zaštite okoliša koje će dalje prenositi na lokalne partnere.

Borkowski će, inače, na konferenciji govorit o trendovima i izazovima u gospodarenju državnim šumama u EU te će, u sklopu studijske posjete, u četvrtak obići tipične šumske sastojine, rasadnike i lokalne tvrtke.

Po riječima predsjednik Gospodarske komore FBiH Marka Šantića, šuma i drvoprerađivačka industrija predstavljaju stratešku granu bh. gospodarstva što nažalost, kako je rekao, nije dovoljno prepoznato na višim razinama vlasti i što će se u budućem periodu nastojati promijeniti.

- Ovakav tip konferencije predstavlja vrhunsku interakciju između struke i prakse, odnosno osoba koje u znanstvenom dijelu imaju sto kazati o šumi i drvetu - kazao je Šantić.

Predsjednik Hrvatskog drvenog klastera Marijan Kavran najavio je program konferencije, istaknuvši kako Kupres postaje središtem drvne industrije i šumarstva.

Dodao je kako će Hrvatski drvni klaster, u partnerstvu s Gospodarskom komorom FBiH i Hercegbosanskim šumama, i dalje davati punu podršku ovom sektoru, kao i nadležnim institucijama.

Direktora ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres Branka Ivkovića istaknuo je kako je konferencija odlična prilika da ljudi iz šumskog i drvoprerađivačkog sektora čuju nove ideje, iskustva i upoznaju se s novim projektima vezani za teme konferencije.

Za sudjelovanje na dvodnevnoj konferenciji prijavljeno je više od 200 sudionika, a ona će se baviti temama ruralnog razvoja, šumarstva, biomase, uloge bioekonomije i kružne ekonomije, dok će poseban naglasak biti stavljen na sektorsko obrazovanje koje je, prema navodima organizatora, temelj napretka šumarstva i drvne industrije u regiji jugoistočne Europe.

Programski sadržaji konferencije, pored obrazovanja i edukacije, uključivat će i pregled najboljih europskih šumarskih praksi, ekoloških i tržišnih kretanja, cijene drva i drvnih sortimenata, presjek realizacija kapitalnih investicija u sektoru te sve više prisutne teme bolje valorizacije biomase i energetskog drva.

Biznis.ba / FENA