Edin Ćulov

U završnoj fazi izrada Studije ekonomske opravdanosti vodovodnog sistema tunel Hranjen – Gora

Autor: Biznis.ba
U završnoj fazi izrada Studije ekonomske opravdanosti vodovodnog sistema tunel Hranjen – Gora
Edin Ćulov

Premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edin Ćulov najavio je da će narednih dana biti finalizirana Studija ekonomske opravdanosti vodovodnog sistema, tunel Hranjen- Goražde, s idejnim rješenjem.

Prezentujući aktivnosti koje Vlada BPK Goražde provodi kako bi se iskoristile mogućnosti iskorištavanja vode sa lokaliteta tunela “Hranjen” za  potrebe vodosnabdjevanja Goražda, Ćulov je kazao da su definisana nalazišta te da je u toku  izrada idejnog projekta koji će uz neophodnu dokumentaciju definisati i  mogućnosti te pokazati ekonomsku opravdanost.

- Prema prvim preliminarnim pokazateljima sve ukazuje da se radi o kvalitetnom nalazištu vode koje se može iskoristiti za vodosnabdijevanje Grada Goražda.  Zadovoljni smo dinamikom istraživanja, a prema procjenama, za provođenje kompletne procedure do samih građevinskih radova potreban je vremenski period od tri godine – kazao je premijer Ćulov.

Za realizaciju tog projekta - trasiranje  vode do lokaliteta „Rorova“,  gdje bi bila izgrađena eventualna fabrika vode, potrebna  su 3.500.000 KM.

 - Sredstva nisu velika i ako se budemo domaćinski odnosili projekat sigurno možemo realizovati - kazao je premijer BPK Goražde.