BPK Goražde

BPK

Erna Selak jedina instruktorica vožnje u Goraždu

Potpisan ugovor

BPK: Za rekreacioni kompleks bazena u Vitkovićima izdvojeno 350.000 KM

BPK

Omladinska banka Goražde podržala 11 projekata mladih i jedan mikrobiznis

BiH

Za ljetno održavanje regionalnih puteva iz budžeta BPK Goražde 359.482 KM

Goražde

Uposleni u obrazovanju BPK koji imaju djecu s teškoćama imaju pravo na pola radnog vremena

BiH

Održan sastanak predstavnika UPFBiH i poslodavaca sa područja Goražda

Edin Ćulov

U završnoj fazi izrada Studije ekonomske opravdanosti vodovodnog sistema tunel Hranjen – Gora

Goražde

Služba za zapošljavanje BPK realizuje programe zapošljavanja i stručnog osposobljavanja

Goražde

Ministarstvo za urbanizam BPK s 25.000 KM podržalo projekte komunalnih preduzeća

Vijesti

Goražde: Izgrađene tri kuće za djecu bez roditeljskog staranja

Potpisani ugovori

Za sufinansiranje projekata 16 privrednih subjekata u BPK izdvojeno 84.000 KM