BiH

Unapređenje sektora telekomunikacija i elektronskih medija

Autor: Biznis.ba
Unapređenje sektora telekomunikacija i elektronskih medija

Vijeće ministara BiH donijelo je na današnjoj sjednici Odluku o načinu korištenja sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine do 31. 12. 2017. godine u iznosu 16.545 171,00 KM.

Iznos od 9.750.000,00 KM koristit će Regulatorna agencija za komunikacije BiH za provođenje 10 projekata u skladu s Politikom sektora elektronskih komunikacija i najboljim praksama država članica Evropske unije.

Planirani projekti su: Kontrola i provjera poštivanja uvjeta dozvole i benchmarking mobilnih mreža – Mobilne mreže (1.500.000 KM); Mjerenje kvaliteta širokopojasnog pristupa internetu u BiH (500.000 KM); Centralizovani sistem za monitoring broja usluga kod svih kablovskih operatora (1.100.000 KM); Informacioni sistem za elektronsko praćenje mrežnih resursa i korisnika dozvola u telekomunikacijama u nadležnim institucijama putem Geografskog informacionog sistema (GIS) (650.000 KM); Zaštita djece na internetu u sistemima korisnika dozvola RAK-a (450.000 KM); Centralizovani DMS sistem (Document Managment System) (300.000 KM); Izgradnja senzorske mreže za pokrivanje urbanih sredina u velikim gradovima u BiH za mjerenje zauzetosti radiofrekvencijskog spektra, detekciju interferencije i geolociranja izvora emisije (2.000.000 KM); Kontrola nivoa nejonizirajućeg elektromagnetnog zračenja u cilju zaštite ljudi (2.000.000 KM); Izrada regulatornog okvira za radiofrekvencijske opsege koje koriste dronovi radi zaštite postojećih korisnika frekvencija (100.000 KM); Informacioni sistem za mašinsko prepoznavanje glasova i riječi u medijskom TV i radio prostoru BiH (lnformation System for Voice Recognition - ISvoiceR) (1.150.000 KM), saopćeno je iz Službe za informisanje Vijeća ministara BiH.

Biznis.ba / FENA