BiH

Usvojeni zaključci o energetskom sektoru FBiH

Autor: Biznis.ba
Usvojeni zaključci o energetskom sektoru FBiH

Predstavnički dom Parlamenta FBiH na današnjoj tematskoj sjednici o energetici usvojio je nekoliko zaključaka kojim je, između ostalog, dao podršku usvajanju državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH.

Svjesni zahtjeva koji se nalaze pred BiH u pravcu potrebe i hitnosti usvajanja zakonodavstva na državnom nivou usklađenim sa Trećim energetskim paketom iz oblasti energije i gasa, Predstavnički dom traži od Vijeća ministara BiH i nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, uključujući državne institucije (DERK i NOS) koje su vezane za donošenje zakonodavnog okvira za oblast električne energije i gasa na državnom nivou, da učine neophodne korake kako bi se usaglasile evidentne razlike i donio taj zakon u što kraćem roku, a sve u okviru ponuđene pomoći i organizacije EU-Delegacije u BiH i USAID-a.

Drugim zaključkom traži se da se uporedo pristupi usaglašavanju i usvajanju zakona o električnog energiji BiH sa odredbama državnog zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH nakon njegovog usvajanja kako bi se u njega transportovale odredbe Trećeg energetskog paketa.

Također, potrebno je uporedo pristupiti izradi i usvajanju zakona o gasu FBiH koji će biti usaglašen sa državnim zakonom o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH, te nakon njegovog usvajanja i harmonizirati ga sa izmijenjenim Zakonom o gasu Republike Srpske.

Predstavnički dom trećim zaključkom traži da se hitno pristupi razmatranju i davanju saglasnosti na dokument Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH i nakon toga poduzmu Programom planirane aktivnosti harmonizovane sa aktivnostima RS-a u skladu sa Trećim energetskim paketom.

Biznis.ba / FENA