BiH

Veće plaće uposlenicima javnih ustanova i preduzeća u Donjem Vakufu

Autor: Biznis.ba
Veće plaće uposlenicima javnih ustanova i preduzeća u Donjem Vakufu

Budžet općine Donji Vakuf za 2019. godinu, u iznosu  6.260.000 KM, usvojen je većinom glasova na 19. sjednici Općinskog vijeća, koja je održana u tom gradu.

Istaknuto je da bi prihodi u budžetu iznosili maksimalno 4.260.000 KM, ako bi se izuzela kreditna sredstva od dva miliona KM, koja su još u fazi dobijanja, a odnose se na sanaciju deponije komunalnog otpada za koju je OV ranije dalo saglasnost.

-Pojedine stavke u budžetu za 2019. su povećane ili umanjene za određene iznose na bazi ostvarenih rashoda za  devet mjeseci ove godine - kazao je pomoćnik načelnika za finansije Muhamed Sijamija.

Dodao je da su u kategoriji rashoda predviđena sredstva za sufinansiranje javnih ustanova kao pojedinačna stavka u iznosu od 555.000 KM, koji je uvećan za pet posto, s obzirom na planirano povećanje plaća u ovim ustanovama.

Također, usvojena je Odluka o izvršenju budžeta općine Donji Vakuf za 2019., kao i Odluka o izmjenama i dopunama budžeta za ovu godinu.

Podršku vijećnika dobila je i Odluka o općinskim komunalnim taksama, kao i Informacija o stanju u oblasti privrede i obrta na području općine Donji Vakuf.

Biznis.ba / FENA