BiH

Više zaposlenih i rast plata podebljali prihode

Autor: Biznis.ba
Više zaposlenih i rast plata podebljali prihode

Poreska uprava Republike Srpske je i u ovoj godini nastavila trend rasta javnih prihoda, za šta svakako treba zahvaliti pozitivnim makroekonomskim i političkim prilikama u Republici Srpskoj, koje su uslovile da dođe do povećanja plata u realnom i javnom sektoru, kao i do rasta broja zaposlenih, rekao je to u intervjuu za "Nezavisne novine" Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske.

NN: Kakva je naplata javnih prihoda od početka godine i koliko ste zadovoljni dosadašnjim trendovima u tom smislu?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS je u prva četiri mjeseca ove godine na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 839,7 miliona maraka, što je za 18,4 miliona KM, ili dva odsto, više u odnosu na isti period prošle godine. Direktnih poreza je naplaćeno 196,2 miliona maraka, što je za četiri procenta manje, a najveće smanjenje naplate bilo je kod poreza na dohodak, koji je naplaćen u iznosu od 67,5 miliona KM, što je za 15,7 miliona maraka manje. Razlog manje naplate ovog prihoda leži u činjenici da je Vlada RS u prošloj godini povećala neoporezivi dio plate na 500 KM i na taj način se odrekla dijela prihoda po tom osnovu u korist radnika u RS. Međutim, poreza na dobit je istovremeno naplaćeno za 7,4 miliona maraka više, dok rast bilježi i naplata poreza na nepokretnosti.

Takođe, naplata doprinosa ove godine bilježi značajan rast te je naplaćeno 505,8 miliona KM, što je za 38,2 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine. Ovi podaci svakako ukazuju na zadovoljavajući rast prihoda u gotovo svim segmentima, čime smo nastavili pozitivan trend.

NN: Šta je najviše uticalo na rast prihoda po osnovu doprinosa u ovoj godini?

MARIČIĆ: Razlog veće naplate doprinosa od početka godine, osim prvenstveno povećanja plata radnicima u prosvjeti i MUP-u RS, je generalno povećanje broja obveznika doprinosa-zaposlenih u RS.

Tako je 30. aprila 2018. godine bilo 286.745 obveznika doprinosa po osnovama osiguranja koja se tretiraju kao zaposlenje, a 30. aprila 2019. bilo je 296.625 takvih obveznika, što je 10.000 više. Na veće prihode uticali su i povećanje minimalne plate radnicima u RS, kao i svakodnevne aktivnosti koje Poreska uprava preduzima u okviru svoje nadležnosti kroz redovnu naplatu i terenske kontrole. Dakle, ovaj rast se svakako može jednim dijelom pripisati dobroj makroekonomskoj i političkoj situaciji u RS u ovoj godini.

NN: Kakvo je stanje duga?

MARIČIĆ: Prema zvaničnim evidencijama Poreske uprave RS, stanje dospjelog, a neizmirenog duga 31. decembra 2018. iznosilo je 1,153 milijarde KM, dok je 31. decembra 2017. iznosilo 1,156 milijardi KM, što znači da je dug u 2018. godine smanjen za 3,38 miliona KM.

NN: Šta je najviše uticalo na smanjenje duga?

MARIČIĆ: Implementacijom novog integrisanog informacionog sistema omogućeno nam je automatsko izdavanje opomena, kao i izrada rješenja prinudne naplate, što je imalo pozitivan efekat na naplatu javnih prihoda, a naravno i na stanje duga. Sistem sada ne dozvoljava da se gomilaju dugovanja poreskih obveznika, jer sada konstantno dobijaju obavještenja u vidu opomena. Dakle, novi integrisani informacioni sistem je popravio stanje kad je riječ o gomilanju dugova, dok je novo automatsko kreiranje opomena smanjilo uticaj ljudskog faktora na minimum te je proces u cijelosti automatizovan.

NN: U toku je zajednička akcija Inspektorata i Poreske uprave RS. Kakvi su rezultati?

MARIČIĆ: Ta akcija traje od početka aprila i biće nastavljena i u narednom periodu. Dosad su izvršene 124 kontrole te su zbog uočenih nepravilnosti izrečene 54 mjere zabrane obavljanja djelatnosti zbog neregistrovanja djelatanosti (betonska i metalna galanterija, djelatnost popravke automobila, ugostitelji, izrada namještaja i stolarije, frizeri...) i neizdavanja fiskalnih računa. U okviru ovih kontrola otkriveno je i devet neprijavljenih radnika, dok je ukupan iznos izrečenih kazni 44.700 KM. Akcija je pokrenuta u cilju suzbijanja sive ekonomije i nelojalne konkurencije te uvođenja u zakonske okvire subjekata koji rade neregistrovani. Formirano je nekoliko timova, koji vrše nadzor na području cijele RS.

NN: Od početka godine ste omogućili nove elektronske usluge poreskim obveznicima. O kojim je to novinama riječ i šta planirate za naredni period?

MARIČIĆ: Poreska uprava RS dosad je uradila mnogo na polju digitalizacije. Pored ranije uvedene mogućnosti elektronskog podnošenja mjesečne prijave poreza po odbitku - 1002, od početka ove godine omogućili smo elektronsko podnošenje poreskih prijava za posebnu republičku taksu, komunalnu taksu i boravišnu taksu, a u narednom periodu ćemo težiti ka tome da bude omogućeno elektronsko podnošenje svih poreskih prijava. Osim toga, počeli smo i s popunjavanjem poreskih prijava za registrovano oružje u ime poreskih obveznika - fizičkih lica. Takođe, do kraja godine trebalo bi da bude obezbijeđeno i funkcionisanje elektronskog sandučeta.

Biznis.ba