BiH

Vlada RS utvrdila najnižu penziju od 201,82 KM

Autor: Biznis.ba
Vlada RS utvrdila najnižu penziju od 201,82 KM

Iznosi najniže penzije u Republici Srpskoj bit će 201,82 KM i to za one korisnike koji imaju do 15 godina penzijskog staža.

Entitetska vlada donijela je danas odluku o određivanju iznosa najniže penzije, koja će se isplaćivati od ove godine.

Za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, bit će isplaćeno 242,21 KM

Penzije za 20 godina penzijskog staža i više, a manje od 30 godina, iznosit će 282,57 KM.

Za 30 godina penzijskog staža i više, a manje od 40 godina, bit će isplaćeno mjesečno 322,97 KM, a penzija za 40 godina penzijskog staža i više iznosit će 403,71 KM.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da Vlada RS-a donosi akt o određivanju iznosa najniže penzije.

Na osnovu podataka Zavoda za statistiku, Upravni odbor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS-a je utvrdio da se penzije ostvarene do 31. decembra 2019. godine usklađuju od 1. januara 2020. godine tako da se povećavaju za 3,11 posto.

Iznosi najniže penzije od 1. januara 2020. godine određeni su tako što su iznosi najniže penzije za decembar 2019. godine povećani za navedeni procenat usklađivanja penzija.

-Osnovni razlog za donošenje ove odluke je činjenica da se navedeno usklađivanje penzija ne bi odnosilo na najveći broj korisnika najniže penzije, jer bi usklađena penzija i dalje bila niža od važećeg iznosa najniže penzije. Pored toga, cilj donošenja ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika penzije, odnosno korisnika kojima se isplaćuje najniža penzija - precizira se u saopćenju Vlade RS-a.

Za realizaciju ove odluke, potrebna su dodatna sredstva u iznosu od oko 616.000 KM mjesečno, odnosno oko 7.392.000 KM do kraja 2020. godine.

Biznis.ba / FENA