BiH

Vladin program pomoći zdravstvu: Ovogodišnjih 75 miliona KM iz budžeta FBiH uskoro na računima bolnica i domova zdravlja

Autor: Biznis.ba
Vladin program pomoći zdravstvu: Ovogodišnjih 75 miliona KM iz budžeta FBiH uskoro na računima bolnica i domova zdravlja

Od ukupno 225 miliona KM vrijednog trogodišnjeg programa pomoći zdravstvu Federacije BiH, Vlada FBiH na današnjoj je sjednici odobrila raspodjelu 75 miliona KM iz federalnog budžeta za ovu godinu ustanovama čiji je osnivač Federacija poput sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i kantonalnim bolnicama u FBiH.

Riječ je o tekućim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji utvrđenih federalnim budžetom za 2022. godinu.

Današnja odluka Vlade predstavlja snažnu podršku za sanaciju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH koje su ponijele najveći teret u jeku pandemije koronavirusa i prijeko im je potreban oporavak kako bi poboljšale kvalitet svojih usluga pacijentima. Zbog toga je nedavno na Vladin prijedlog usvojen Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH.

Raspodjela 75.000.000 KM danas je na sjednici Vlade odobrena za ukupno 19 zdravstvenih ustanova.

Tako će ove godine za Sveučilišnu-kliničku bolnicu Mostar biti dato 20.000.000 KM, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu 10.000.000, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla 9.666.667, Kantonalnu bolnicu Zenica 7.666.667, Kantonalnu bolnicu “Dr. Irfan Ljubijankić” Bihać 6.000.000 KM.

Za Kantonalnu bolnicu “Dr. Safet Mujić” Mostar iz federalnog budžeta će biti dato 5.000.000 KM, Bolnicu Travnik 4.333.333, Županijsku bolnicu „Dr. Fra Mihovil Sučić" Livno 2.000.000, Opću bolnicu Konjic 1.666.666 te isto toliko i za Hrvatsku bolnicu „Dr.fra Mato Nikolić", dok milion maraka ide za Opću bolnicu Tešanj.

Za Opću bolnicu „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica izdvaja se 1.333.333 KM, a Opću bolnicu Sanski Most 1.166.666. Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš" Sarajevo, Opća bolnica Bugojno, Opća bolnica Jajce te Županijska bolnica Orašje dobit će po 666.667 KM, Kantonalna bolnica JZU Goražde 500.000, a Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 333.333 KM.

Preostalih 150 miliona KM predviđenih Zakonom o konsolidaciji, ove ustanove dobit će u naredne dvije godine iz budžeta FBiH.

Kako je obrazloženo iz Federalnog ministarstva zdravstva, svrha programa je postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u njihovom poslovanju, uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacija, proširenje kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije 15 dana od stupanja na snagu današnje odluke Vlade sa korisnicima sklopiti ugovore o doznačavanju sredstava ovog transfera, rokove, uvjete korištenja, te način kontrole utroška sredstava, kao i obavezu povrata u slučaju nenamjenskog utroška. Dinamika isplate je kvartalna. Zdravstvene ustanove su dužne kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo zdravstva o namjenskom utrošku sredstava, odnosno o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja. Vlada FBiH će, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, imenovati i komisiju za praćenje i nadzor trošenja sredstava i provedbe ovog programa.

Također, iz Vlade je, povodom usvajanja ovog programa, ponovljeno opredjeljenje da se zdravstvene ustanove u FBiH dovedu u stanje da mogu raditi u najboljem interesu pacijenata i na najefikasniji način pružati potrebne usluge i terapije, te provoditi daljnje reforme u cilju poboljšanja sveukupnog zdavstvenog sistema u Federaciji.

(fena)