BiH

Web stranicu ima 65,8 posto anketiranih preduzeća u BiH

Autor: Biznis.ba
Web stranicu ima 65,8 posto anketiranih preduzeća u BiH

Prvi rezultati godišnjeg istraživanja Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o korištenju informaciono-komunikacijskih tehnologija u preduzećima pokazuju da od ukupnog broja posmatranih preduzeća sa deset i više zaposlenih, njih 65,8 posto ima svoju web stranicu.

Istraživanje je pokazalo da 99,5 posto preduzeća koriste računare u svom poslovanju te da 99,3 posto imaju pristup internetu. Od ukupnog broja anketiranih preduzeća, njih 17,5 posto zapošljava IKT stručnjake.

Procenat zaposlenih koji koriste računare s pristupom internetu u poslovne svrhe iznosi 38 posto, dok je 23,4 posto zaposlenih kojima je preduzeće omogućilo da koriste mobilne uređaje za pristup internetu.

Prema istraživanju, 22,5 posto preduzeća plaćaju oglašavanje na internetu, dok njih 8,4 posto kupuju cloud computing usluge i u ovim segmentima se bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu.

Istraživanje je rađeno na stratifikovanom uzorku od 2.579 preduzeća.

Biznis.ba / FENA