BiH

Za ljetno održavanje regionalnih puteva iz budžeta BPK Goražde 359.482 KM

Autor: Biznis.ba
Za ljetno održavanje regionalnih puteva iz budžeta BPK Goražde 359.482 KM
Foto: FENA

Premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Edin Ćulov danas je sa predstavnikom firme “Okac” Midhatom Okovićem potpisao ugovor o izvođenju radova na ljetnom održavanju regionalnih puteva u nadležnosti kantona.

Predmet ugovora je održavanje regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica te regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača, a u ove svrhe iz kantonalnog budžeta bit će izdvojeno 359.482 KM.

Po riječima premijera Ćulova, ovim činom stvorene su pretpostavke za redovno održavanje navedenih putnih pravaca koji su u nadležnosti kantonalne Direkcije za ceste, čiji je direktor Memsud Dedović takođe prisustvovao potpisivanju ugovora.

- U skladu sa ugovorom, radovi na održavanju podrazumijevaju zatvaranje udarnih rupa i sanaciju lokalnih ošetećenja na kolovozu, čišćenje kanala, propusta i rigola, sječenje granja i šiblja, te ostale radove na održavanju koji imaju za cilj da osiguraju nesmetano odvijanje saobraćaja na ovim putnim pravcima. Izvođač radova se obavezuje da će radove započeti prema dinamici radova koju odredi investitor, utvrđenoj u godišnjem planu i programu održavanja sve do 15. novembra 2024. godine, do kada i važi ovaj ugovor – precizirao je Ćulov.