BiH

Za osam dana javni subjekti i državna preduzeća u FBiH više neće moći zapošljavati bez konkursa

Autor: Biznis.ba
Za osam dana javni subjekti i državna preduzeća u FBiH više neće moći zapošljavati bez konkursa

U Službenim novinama Federacije BiH napokon je objavljen Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH, a kojim je onemogućeno zapošljavanje bez javnih konkursa.

"U zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlastima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Federacija, kanton, grad ili općina učestvuju s više od 50 posto ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši se nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos", piše u izmijenjenom zakonu.

Vlada FBiH i kantonalne vlade će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlastima na teritoriji Federacije BiH, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija te u privrednim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50 posto ukupnog kapitala.

Ove izmjene stupit će na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Podsjećamo, predsjednik Vlade Federacije BiH Fadil Novalić najavio je izmjene Zakona o radu FBiH nakon što je otkriveno da je njegova kćerka bez raspisanog konkursa zaposlena u Finansijsko-informatičkoj agenciji. Ona je nakon žestokog pritiska javnosti podnijela zahtjev za raskid ugovora o radu.

Vlada FBiH na sjednici održanoj 3. februara 2017. godine utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH, a koji je poslije upućen Parlamentu FBiH.

Biznis.ba / Klix