Svijet

Kontrolirani nadzor nad potrošačima, a ne potpuna zabrana bezdimnih proizvoda

Autor: Biznis.ba
Kontrolirani nadzor nad potrošačima, a ne potpuna zabrana bezdimnih proizvoda

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) donijela je odluku da se IQOS, proizvod kompanije Philip Morris, koji zagrijava, a ne sagorijeva duhan, može svrstati u kategoriju „duhanskih proizvoda modificiranog rizika“ (MRTP) i ovo je prvi i jedini elektronski proizvod koji koristi nikotin, a koji je FDA svrstala u tu kategoriju. Isto tako značajno je da FDA smatra da je informisanje potrošača o smanjenoj izloženosti štetnim materijama prilikom korištenja ovog uređaja u skladu sa promocijom javnog zdravlja.

Svoju odluku obrazložila je sljedećim zaključcima: IQOS zagrijava, a ne sagorijeva duhan; korištenjem ovog uređaja značajno se smanjuje proizvodnja štetnih i potencijalno štetnih hemikalija; naučna istraživanja potvrđuju da potpuni prelazak sa klasičnih cigareta na IQOS umanjuje izoženost organizma štetnim i potencijalno štetnim materijama.

Generalni direktor kompanije Philip Morris André Calantzopoulos naglašava da bi u narednih 15 godina mogla prestati prodaja cigareta u onim zemljama koje budu spremne podržati inovacije.

- Više od 10 miliona pušača širom svijeta već je u potpunosti prešlo na IQOS - rekao je Calantzopoulos, na videokonferenciji upriličenoj povodom ovog velikog priznanja za kompaniju Philip Morris, dodavši da je namjera PMI “da oni koji ne prestanu pušiti cigarete u potpunosti, zamijene  cigarete boljim proizvodima. Naš cilj je da najmanje 40 miliona pušača pređe na alternativne proizvode do 2025. godine, od kojih je polovina u zemljama OECD-a - pojašnjava Calantzopoulos.

Rezultat je to, kako je naveo, koji se može postići u okviru „pravednog regulatornog konteksta” o alternativnim proizvodima za cigarete, s obzirom na to da već „98% troškova ide u istraživanje i razvoj proizvoda bez sagorijevanja”.

- Još jednom se potvrdilo da je glavni problem pušača sagorijevanje i da postoje proizvodi koji su, iako su također bazirani na duhanu, bolji od cigareta - naveo je Calantzopoulos, još jednom podsjetivši na "historijsku" odluku FDA.

Prema riječima generalnog direktora PMI, odluka FDA "može predstavljati zaokret, jer je to snažan stav utemeljen na naučnim dokazima, zahvaljujući strukturiranom procesu koji može predstavljati model".

- Vrijeme je da i druga tijela krenu u tom smjeru stavljajući pušačima na raspolaganje bolje alternativne uređaje od cigareta i tačne informacije. Također je potrebna otvorena, javna i transparentna rasprava o tim alternativama - zaključuje Calantzopoulos.

Odluka da se Philip Morrisu odobri MRTP aplikacija kojom se IQOS sistem svrstava u kategoriju duhanskih proizvoda modificiranog rizika uslijedila je nakon sveobuhvatne analize obimne naučne dokumentacije koju je kompanija agenciji predala u decembru 2016.

- Ovo je značajno za nas, ali i za potrošače, jer pokazuje da nema potrebe za potpunim zabranama, nego – što mi i zagovaramo od samog početka – stalni nadzor, koji će uključivati stalni nadzor ko su potrošači, ali i stalni rad na naučnim studijama – kaže Moira Gilchrist.

Ovoj odluci prethodilo je odobrenje FDA iz aprila 2019., kojim je omogućena komercijalizacija IQOS-a na američkom tržištu.

Biznis.ba