Svijet

Ukupan svjetski dug 63 triliona dolara

Autor: Biznis.ba
Ukupan svjetski dug 63 triliona dolara

Ako sumiramo sav novac koji su pozajmile svjetske zemlje, ukupni svjetski dug iznosi oko 63 triliona dolara.

Vlade zadužuju novac za pokrivanje kratkoročnih budžetskih deficita ili finansiranje kritičnih projekata. Države stalni budžetski deficit i veliku akumulaciju duga uzimaju kao nešto normalno, što nije zdravo za njih same kao ni za globalnu ekonomiju, upozoravaju iz Svjetskog ekonomskog foruma.

Sjedinjene Države su zemlja sa najvećim dugom koji se približava iznosu od 20 triliona dolara, što predstavlja 31,8 odsto svjetskog duga.

Dug iznosi oko 107% bruto domaćeg proizvoda. Drugi najveći dug je sa oko 12 triliona dolara akmulirao Japan, a dug iznosi oko 200 odsto BDP-a. Na trećem mjestu je Kina sa gotovo 5 triliona dolara, što je oko osam posto svjetskog duga. Na četvrtom i petom mjestu su Italija i Francuska.

Pet zemalja sa najvećim dugovima čini 66 posto svih svjetskih dugova.

Biznis.ba