Vlada FBiH utvrdila Nacrt budžeta FBiH za 2019. godinu

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje uputila Nacrt budžeta FBiH za 2019. godinu, u iznosu od 2.653.843.356 KM što je za 335,8 miliona maraka ili 11 posto manje u odnosu na Budžet za 2018. godinu.

Fiskalna politika Vlade Federacije BiH bit će fokusirana na jačanje fiskalne stabilnosti i poboljšanje fiskalne discipline, s naglaskom na provedbu reformskih aktivnosti i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani proračuna, a kojima je cilj ojačati dugoročni potencijal gospodarstva, ostvarivanje konvergencije prema EU standardima i smanjivanje eventualne makroekonomske neravnoteže. Reformske aktivnosti će biti usmjerene na poboljšanje prikupljanja i naplate javnih prihoda, ograničavanje rasta tekuće potrošnje i realizaciju značajnijih proračunskih izdvajanja za razvojne projekte, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

U 2019. godini se očekuje rast ukupnih konsolidiranih prihoda FBiH od 3,5 posto, pri čemu se najveći rast odnosi na prihode od neizravnih poreza. Uz takav rast prihoda, cilj je zadržati rast rashoda na ovogodišnjoj razini.

Planirano povećanje tekućih transfera u 2019. godini odnosi se prvenstveno na povećanje transfera za MIO za 30,2 milijuna maraka zbog povećanog izdvajanja po osnovu članka 129. Zakona o MIO i Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja, te povećanje transfera za Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u iznosu od 2,5 milijuna maraka koje se odnosi na financiranje programa Fonda solidarnosti za liječenje oboljelih od malinoma.

Proračunom FBiH za 2019. godinu planirana je i provedba sporazuma potpisanog između Vlade FBiH i Koordinacije braniteljskih udruga kojim je predviđeno da ukupan iznos izdvajanja za ove kategorije bude zadržan u iznosu od 315,5 milijuna maraka.

S ciljem poboljšanja položaja mlađih kategorija stanovništva, Proračunom za 2019. godinu planirana su sredstva od 15 milijuna maraka kao subordinirani dug prema Union banci, koja će biti usmjerena za uspostavljanje kreditne linije s ciljem rješavanja stambenog pitanja ove kategorije stanovništva.

Za uvezivanje staža planirana su sredstva od 10 milijuna maraka, a 13 milijuna maraka za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture.

Federalna vlada danas je, također, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2019. godinu.

Istovremeno s Nacrtom proračuna, Parlamentu FBiH su upućeni financijski planovi izvanproračunskog financiranja: Federalnog zavoda za zapošljavanje, Federalnog zavoda PIO/MIO i Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za narednu godinu.

Biznis.ba / FENA