Članovi Nadzornog odbora naplaćivali sjednice iako im je mandat istekao

To što Mostar godinama nema zakonodavnu vlast ostavlja nesagledive posljedice u svim sferama.

Negativno mišljenje

Štaviše, brojni procesi su blokirani, što potvrđuje činjenica da od 12 javnih preduzeća njih šest, zapravo, nema legalne nadzorne odbore. U brojnim preduzećima već odavno je direktorima mandat istekao. Skupštine skoro svih javnih preduzeća ne mogu biti održane, jer članove imenuje Gradsko vijeće. Nažalost, godinama je stanje takvo i o tome svi šute.

Iako javnost godinama nema informacije o stanju u tim preduzećima, finansije u jednom, u ovom slučaju Aerodromu Mostar, prečešljali su federalni revizori, čije su se ocjene nakon izvršene revizije za 2017. kretale od negativnog do mišljenja s rezervom.

Tako su revizori utvrdili da ovo društvo u 2017. godini nije tačno iskazalo pozitivan finansijski rezultat. U ovom preduzeću je iskazana dobit od 41.083 KM, a revizori smatraju da je precijenjen  za iznos od najmanje 145.308 KM.

– Nisu knjiženi troškovi u iznosu od najmanje 126.916 KM, u čemu su troškovi za marketinške usluge 92.016 KM, i nisu tačno iskazani troškovi amortizacije. Prihodi su više iskazani za 18.392 KM, a nije moguće kvantificirati iznos pogrešnog iskazivanja prihoda od donacija – navedeno je u izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Dotakli su se revizori i problema sa Skupštinom i Nadzornim odborom (NO) Aerodroma te je podvučeno da finansijski izvještaji o poslovanju nisu usvojeni od 2013. do 2017. godine! No, zanimljivo je da su iskazani troškovi naknada članovima NO u iznosu od 14.305 KM. Naknada za predsjednika NO je 400 KM, a članovima 300 KM. Iako je u julu 2016. godine istekao mandat NO, u 2017. godini održane su dvije sjednice, a naknade su obračunate za svaki mjesec!

Troškovi plaća

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja iskazani su sa 1,4 miliona KM i čine 51 posto poslovnih rashoda. Prosječna neto plaća u ovom preduzeću je 1.180 KM, a najniža 649 KM. Topli obrok je tokom cijele godine iznosio 16,60 KM, a u pojedinačnim slučajevima uposlenik je imao mjesečnu naknadu za topli obrok od 498 KM?!

Zanimljivo je da su prihodi od subvencija i donacija veći od prihoda koje Društvo ostvaruje obavljanjem redovnih poslovnih aktivnosti i čine 53 posto ukupno ostvarenih prihoda.

 „Croatia Airlinesu“ popust od 75 posto

Između ostalog, u zaključenim ugovorima s avioprijevoznicima utvrđeni su i popusti na cijenu usluge, pa je tako navedeno da je za redovnu liniju Mostar – Zagreb dat popust „Croatia Airlinesu“ od čak 75 posto, no, kako su naveli revizori, nije dokumentiran način odobravanja popusta. Također, provedenom revizijom su uočene brojne nepravilnosti kod provođenja postupka javnih nabavki.

Biznis.ba / Avaz