FERK usvojio nekoliko rješenja i nacrta dozvola

Na svojoj redovitoj sjednici održanoj u četvrtak Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojila je dva rješenja po prijedlogu dozvola za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: „FUEL BOSS“ d.o.o. Zenica i „BIČAKČIĆ SOLAR“ d.o.o. iz Sarajeva.

Također usvojena su i tri rješenja po prijedlogu dozvola za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva SD „ASEA“ vlasnika Safeta Sinanovića iz Zavidovića za solarnu fotonaponsku elektranu „ASE 2-23“, „BIO BRAND“ d.o.o. Jablanica za solarnu fotonaponsku elektranu „BIO BRAND“ i „CONRA“ d.o.o. iz Tešnja za solarnu fotonaponsku elektranu „Adil 2”.

Kad su u pitanju nacrti, usvojena su tri nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva: VIBAR d.o.o. Široki Brijeg, „INTERCAMP“ d.o.o. Sarajevo i „EKO-SERVIS“ d.o.o. Tešanj, i dva nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva: Proizvodnja električne energije „AS“ vlasnika Omerović Envera iz Maglaja za solarnu fotonaponsku elektranu „AS” i E-2 vlasnika Velispahić Šahbaz iz Kaknja za solarnu fotonaponsku elektranu „E-2”.

Nacrti dozvola mogu se preuzeti na internetskoj stranici www.ferk.ba, a zainteresirane osobe mogu dostaviti i svoje pisane komentare na nacrte do 21.11.2022. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu, [email protected]

Na kraju, FERK je donio zaključak po Zahtjevu za povrat jednokratne naknade za obradu zahtjeva podnositelja zahtjeva GMC d.o.o. Usora i dva rješenja po žalbama kupaca.

Obavijesti za javnost dostupne su na internetskoj stranici, www.ferk.ba.

 

Biznis.ba / FENA