Ističe rok za plaćanje poreza na nepokretnosti

Poreska uprava Republike Srpske poziva obveznike poreza na nepokretnosti da izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2018. godinu, kao i eventualno još neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

Naime, propisani rok za uplatu prve rate je najkasnije do 30. juna 2018. godine.

“S tim u vezi, naglašavamo da će svim vlasnicima nepokretnosti u RS koji nisu platili dospjele obaveze poreza na nepokretnosti, iznos biti uvećan za troškove postupka prinudne naplate i kamate”, kazali su u Poreskoj upravi.

Oni pozivaju i sve one koji još nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti, a vlasnicima uručeni poreski računi s obračunatim kamatama i novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za fizička lica, te od 1.000 KM do 3.000 KM za pravna lica.

“Takođe, Poreska uprava RS će intenzivirati aktivnosti na prinudnoj naplati ovog prihoda lokalnih zajednica, koristeći sve zakonski raspoložive mjere, od blokada računa, pljenidbe pokretne imovine do upisa hipoteka na nepokretnu imovinu, kao krajnje mjere naplate ove poreske obaveze”. kažu oni.

Inače, Poreska uprava RS je u prvih pet mjeseci ove godine po osnovu poreza na nepokretnosti prikupila 9,1 milion KM, što je za 4,2 miliona KM, ili 86 procenata, više u odnosu na uporedni period, što predstavlja zadovoljavajući trend naplate ove vrste prihoda koji isključivo pripada lokalnim zajednicama u RS.

Biznis.ba / NN