Krnjić: Ispravljanje grešaka kada su u pitanju penzije za ratne veterane

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata kontaktiralo je Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja kako bi se ispravile greške prilikom utvrđivanja penzija za ratne veterane i boračku populaciju.

 

Direktor Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja Zijad Krnjić kazao je Feni da je u Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju već prilikom donošenja primijećeno nekoliko odredbi koje se čine kao greška, između ostalih odredbe koje se tiču načina na koje se utvrđuje penzija za ratne veterane i boračku populaciju.

– Ministarstvo za boračko invalidsku zaštitu nas je kontaktiralo da im pomognemo u prijedlogu u ispravljanju greške  penaliziranja kod boračke populacije kada se ide u penziju – naveo je Krnjić u izjavi za Fenu.

Smatra da je još bila grešaka kada je u pitanju određeni broj supruga šehida i kako će se utvrditi njima penzija.

– Ta inicijativa je proslijeđena Ministarstvu za rad i socijalnu politiku. Time bi se riješila dva značajna problema kada se radi o boračkoj populaciji – dodao je Krnjić.

Biznis.ba / FENA