RS se u 2020. dugoročno i kratkoročno zadužuje za više od pola milijarde KM

 Republika Srpska planira da se u 2020. godini dugoročno zaduži u maksimalnom iznosu do 315 miliona KM, dok bi kratkoročna zaduženja mogla da iznose do 227,8 miliona KM.

Navedena sredstva će biti upotrebljena za finansiranje budžetskih izdataka.

U Prijedlogu odluke o dugoročnom zaduženju RS, koje će na sjednici 16. decembra razmatrati poslanici Narodne skupštine RS-a, navedeno je da će se spomenuta sredstva osigurati kreditnim zaduženjem kod domaćih i inostranih kreditora, te emisijom dugoročnih hartija od vrijednosti na domaćem finansijskom tržištu.

Vlada je navela da maksimalan rok otplate može biti do deset godina, a kamatna stopa do četiri posto godišnje.

Maksimalan iznos stanja kratkoročnog duga u 2020. godini ne može biti veći od osam posto redovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj fiskalnoj godini, što prema usvojenom Rebalansu budžeta RS za 2019. godinu iznosi 227,8 miliona KM.

Iz Vlade su naveli da je maksimalan iznos kratkoročnog duga u 2020. godini trenutno samo okvirni podatak, jer u ovom trenutku ne postoje podaci o izvršenju domaćih prihoda za cijelu 2019. godinu.

Ostvareni redovni prihodi, do 31. oktobra 2019. godine, iznose 2.492,9 miliona KM.

Taj bh.entitet, kako su dodali, trenutno nema duga po osnovu emitovanih trezorskih zapisa.

Stanje ukupnog duga RS na kraju septembra 2019. godine, prema preliminarnim podacima Ministarstva finansija, iznosi pet milijardi i 381,19 miliona KM, a ukupnog duga koji podliježe zakonskom ograničenju iznosi pet milijardi i 309,69 miliona KM ili 48,09 posto procijenjenog BDP-a za 2019. godinu (procijenjeni iznos BDP-a za 2019. godinu iznosi  11.041 miliona KM).

(FENA)