U decembru u BiH rast industrijske proizvodnje za 1,7 posto

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u BiH u decembru prošle godine veća je za 1,7 posto u poređenju sa novembrom, a u odnosu na decembar 2019. godine, industrijska proizvodnja u BiH, kalendarski prilagođena, bilježi rast od 2,8 posto.

Proizvodnja intermedijarnih proizvoda u decembru je bila veća za 8,3 posto u odnosu na novembar prošle godine, kapitalnih proizvoda za 5,1 posto, energije za 0,6 posto, dok je proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 2,4 posto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 4,2 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

U decembru prošle, u odnosu na isti mjesec 2019. godine, proizvodnja kapitalnih proizvoda veća je za 18,9 posto, intermedijarnih proizvoda za 15 posto, trajnih proizvoda za široku potrošnju za 11,7 posto, dok je proizvodnja energije manja za 6,8 posto, a netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 8,4 posto.

Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u decembru 2020. u poređenju sa novembrom iste godine u vađenju ruda i kamena veća je za 7,8 posto, u prerađivačkoj industriji za 2,2 posto, dok je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom manja za 2,2 posto.

U decembru prošle, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast u prerađivačkoj industriji od šes posto, u vađenju ruda i kamena rast od 0,8 posto, dok je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i plinom zabilježen pad od 6,6 posto.

( Srna)