Kompanije

Gadžić: Dug nije 350 miliona, Nadzorni odbor ruši ugled Aluminija

Autor: Biznis.ba
Gadžić: Dug nije 350 miliona, Nadzorni odbor ruši ugled Aluminija
Danas je održana sjednica Nadzornog odbora Aluminija sa jednom tačkom dnevnog reda, razrješenje Uprave i imenovanje V.d Uprave.

"Toj sjednici nisam prisustvovao kao i na zadnje četiri sjednice jer poslovnik o radu kaže da direktor mora prisustovati sjednicama, a priopćeno mi je da sam razriješen dužnosti direktora. Definiranje daljnih mojih prava nisu poznata osim da će se prijedlog uputiti na Vijeće uposlenika, a svjedoci ste od prošlog tjedna inkriminirajućih informacija u koje su upleteni sindikati. Moja sudbina je sad u rukama tih ljudi, to jest na sindikatima, a što se tiče duga od 350 miliona KM, dug nije toliki", rekao je danas novinarima smijenjeni direkor Mario Gadžić,

On smatra da su Ukupne obaveze društva koje su dospjele su 182 miliona KM prema Elektroprivredi, a 196 je bilo KM.

"Našim dolaskom, smanjen je dug. Prošle godine smo smanjili ukupne stare obaveze za 17,8 miliona KM. U ovoj godini 28 miliona vraćamo starih obaveza. Uredno izmirujemo sirovine i isporučujemo metal svojim kupcima, a toliki dug je neistina. Tekuća obaveza nije gubitak. 185 miliona je akumulirani gubitak koji je naslijeđen, a dolaskom ove Uprave zbog poremećaja na tržištu i nemogućnosti da Društvo dođe do dodatnog kapitala i instrumenata osiguranja to jeste garancije da možemo ugovarati struju duže rokove i stoga smo se zadnjih godinu obraćali strateškim vlasnicima i investitorima, pozivali potporu. Vlada nam je iznimno pomogla u dvije stvari, treća stvar je bila na pomolu. Ja sam prošli tjedan bio u Vladi i u dobro doba dogovorio garanciju Vlade da nam osigura da možemo ugovarati struju jer se sada struja nabavlja na kratke rokove, a burza je nemilosrdna i tu cijene skaču nekada po 20 eura u mjesec dana što je po 5 miliona veći mjesečni trošak", kazao je Gadžić.

Kazao je da je osobnim saznanjima došao do osobe koja je žrtva iznude.

"Ono što je otkriveno trebalo je biti prezentirano na Nadzornom odboru, ali o tome nije raspravljano na Nadzornom odboru. Meni je audio materijal dostavljen od N.N osobe, nije bila policijska akcija. Ja sam saznao te priče i nisam mogao dopustiti da stavljam potpis na bilo čiji ugovor, a da se iza toga kriju neke inkriminirajuće radnje", rekao je.

Ustvrdio je da je Nadzorni odbor urušio ugled kompanije samom činjenicom da je on kao direktor nezakonito izopćavan sa sjednica.

Biznis.ba / Vijesti.ba