Kompanije

Je li Elektroprivreda HZHB u rukama političkih moćnika: Nemaju prihoda, a Vlada FBiH nemoćna

Autor: Biznis.ba
Je li Elektroprivreda HZHB u rukama političkih moćnika: Nemaju prihoda, a Vlada FBiH nemoćna
Za razliku od BH Telecoma, Elektroprivrede BiH i Međunarodnog aerodroma Sarajevo, koji su iz poslovanja u 2017. godini uplatili u budžet Federacije BiH nešto više od 153 miliona KM, Elektroprivreda s mostarskom adresom odlučila je svojom dobiti pokrivati akumilirane gubitke iz ranijih godina.

Ekonomski ekspert Admir Čavalić za Klix.ba kaže kako je ovo ustaljena praksa da JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar raspoređuje svoju skromnu dobit za pokriće gubitaka nastalih u prethodnim godinama.

"Ovo nije ništa novo i spada u domen diskrecione moći Skupštine društva. Ono što je problematično je činjenica da federalne vlasti računaju na ova sredstva, naročito u kontekstu infrastrukturnih projekata, poput npr. Mostarske zaobilaznice", smatra Čavalić.

U ovom slučaju postoji još niz otvorenih pitanja, posebno onih koja se tiču odnosa politke i ove javne kompanije.

"Ne ulazeći u pravo Skupštine da donese ovu odluku, iako je riječ o javnoj kompaniji, potrebno je otvoriti pitanja gubitaka ove kompanije, specifičnog odnosa s Aluminijem d.d. Mostar, ali i javnih informacija o stranačkim zapošljavanjima. Evidentno je da Vlada FBiH nema utjecaja na ovu kompaniju i da je ista vrlo vjerovatno pod utjecajem lokalnih političkih moćnika", smatra Admir Čavalić.

Podsjećamo, Skupština Elektroprivrede HZHB na posljednjoj sjednici je donijela odluku da će u cijeloj narednoj godini uz odgodu plaćanja snabdijevati električnom energijom posrnuli Aluminij d.d. Mostar. Neki su tu odluku ocijenili kao suicidnu.

Čavalić naglašava da isto tako ne postoji jasna obaveza prema budžetu Federacije BiH, ali ipak da su tu direktive i instrukcije koje nalažu javnim kompanijama da ispune jednu od svojih funkcija, a to je da budu odgovorne prema budžetima vlasti u čijoj su nadležnosti.

Biznis.ba / Klix.ba