Kompanije

"Reumal" pored milionskog minusa zaposlio 62 radnika bez raspisivanja konkursa

Autor: Biznis.ba
"Reumal" pored milionskog minusa zaposlio 62 radnika bez raspisivanja konkursa

Iako je prošlu godinu završila s gubitkom od 2,19 miliona, Javnoj ustanovi za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje - lječilište "Reumal" Fojnica to nije smetalo da zaposli 62 radnika bez raspisivanja konkursa.

Kako stoji u revizorskom izvještaju za 2017. godinu, ova firma dobila je negativnu ocjenu, a revizori navode da je poznato lječilište poslovalo netransparentno, bez adekvatne dokumentacije, bez podataka o kreditima i isplaćenim ratama... Nisu uplaćivani doprinosi i porezi, zaposlen je navedeni broj radnika, od avgusta do decembra prošle godine ostvaren je pomenuti gubitak, a u tom periodu nisu uplaćivani ni doprinosi, a ni pripadajući porezi od 640.971 KM. Takođe, ova firma na dan 31. decembra 2017. godine ima neizmirene obaveze za pripadajuće doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz ranijeg razdoblja.

Skrenuta je pažnja i da vrijednost temeljnog kapitala nije usaglašena u poslovnim knjigama i sudskom registru, jer je u financijskim izvješćima, na dan 31. decembra 2017. godine iskazan od 21.178.980 KM, a u rješenju o upisu u sudski registar 42.045.397 KM.

Nije, kako navode revizori, izvršena ispravka vrijednosti potraživanja od 1,77 miliona KM na teret rashoda starijih od godinu dana, a kao posljedica navedenog rashodi su manje iskazani za navedeni iznos. Za izvršenu nabavku robe, usluga i radova vrijednosti 2,43 milion, iako je bila u obavezi, ustanova nije primjenjivala odredbe Zakona o javnim nabavkama. Revizori su, takođe, konstatovali da nije osigurano nadgledanje, praćenje i relevantno izvještavanje o funkcionisanju unutrašnjih kontrola u cilju identifikacije slabosti i predlaganja mjera za njihovo otklanjanje.

Revizori u izvještaju ističu da ova ustanova u 2017. godini nije osigurala relevantnu dokumentaciju, po kojoj od tri zaključena ugovora o dugoročnom kreditu otplaćuje rate i kamate temeljem preuzimanja sudužništva za kredite gospodarskog društva "Nature Concept Fojnica" d.o.o. Fojnica, a samim tim i da li su stečeni ili ne uslovi za preuzimanje imovinskih prava i obveza po predmetnom kreditu i upravljanja nad objektom dužnika. Revizori traže i da se preispita opravdanost dokapitalizacije društva "Nature Concept Fojnica" d.o.o. Fojnica, koja je dovela do smanjenja učešća državnog kapitala u navedenom društvu.

Također, blagovremeno nisu poduzete sve potrebne aktivnosti zaštite imovine te osiguranja tekuće likvidnosti ustanove. Bilješke uz financijska izvješća nisu sačinjene u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardom, a revizorima nije prezentiran ni cjeloviti financijski izvještaj.

Menadžment "Reumala" nije odgovorio na upit "Nezavisnih" o negativnoj ocjeni revizora koja se tiče finansija. U uredu tehničkog sekretara su nam rekli da su naš broj i pitanje proslijedili direktoru te da će on, ako ocijeni da treba, pozvati "Nezavisne" i dati odgovor. Na upit novinara kojim putem bi mogli doći do direktora kako bi razgovarali, u njegovom uredu su odgovorili da taj put ne postoji i da će se on javiti ako bude htio. Do zaključenja ovog broja "Nezavisnih" direktor niti ko iz menadžementa firme nije nam se javio.

Biznis.ba / NN