Košarac: Osigurati uslove za transport poljoprivrednih proizvoda i sirovina

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zatražio je da Uprava za zaštitu zdravlja bilja BiH, kao upravna organizacija resornog Ministarstva, u koordinaciji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, omogući nesmetan transport robe za koje je potrebna ”D” dozvola preko graničnih prelaza, koji su Odlukom Savjeta ministara BiH određeni za prevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz BiH.

Navedenu inicijativu ministar Košarac uputio je uvažavajući preporuke i mjere entitetskih vlada i ministarstava nadležnih za poljoprivredu, koje se tiču transporta robe u novonastalim okolnostima usljed epidemije korona virusa.

”U koordinaciji sa vladama Republike Srpske i Federacije BiH, procijenili smo da je neophodno definisati granične prelaze za transport robe za koje je potrebna ‘D’ dozvola. Riječ je o sadnom materijalu, đubrivima i drugim sirovinama potrebnim za predstojeću proljećnu sjetvu. Moramo ubrzati procedure za transport ovih roba kako bismo domaćim poljoprivrednicima pravovremeno obezbijedili uslove da mogu zasijati rekordne površine, jer snabdijevenost tržišta prehrambenim proizvodima ne smije biti dovedena u pitanje”, poručio je ministar Košarac.

On je napomenuo da se na listi vitalnih proizvoda koji će imati olakšan promet između zemalja CEFTA-e između ostalog nalaze đubriva, sjemena i sadni materijal.

”U koordinaciji sa nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti, predložili smo Sekretarijatu CEFTA-e listu vitalnih proizvoda na koju smo uvrstili osnovne životne namirnice, lijekove i medicinska sredstva, ali i veterinarske lijekove i preparate,  đubriva, sjemena i sadni materijal, kao i hranu za životinje”, dodao je ministar Košarac.

Ministar Košarac ranije je od Kancelarije za veterinarstvo BiH zatražio 24-časovno radno vrijeme inspektora na definisanim graničnim prelazima, kako bi se omogućio nesmetan transport robe.

“Naš zadatak je da u kontinuitetu preduzimamo mjere koje će ublažiti negativne efekte epidemije korona virusa na domaću privredu”, istakao je ministar Košarac.

Podsjećamo, Savjet ministara BiH je na šestoj vanrednoj sjednici 24. marta 2020. godine, donio odluku kojom se određuju granični prelazi između BiH i Hrvatske, Srbije i Crne Gore za prevoz robe u drumskom saobraćaju u tranzitu kroz Bosnu i Hercegovinu.

U skladu sa navedenom odlukom, granični prelazi Bijača, Gradiška, Šamac, Neum 1 i Neum 2 utvrđeni su za transport robe između BiH i Hrvatske, dok su granični prelazi Rača i Klobuk utvrđeni za transport robe između BiH i Srbije, odnosno BiH i Crne Gore.

Biznis.ba