Šabotić: Želimo da privredna društva aktivno učestvuju u borbi protiv korupcije

Vanjskotrgovinska komora BiH u saradnji s Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u BiH, te partnerima Unioncamere Europe iz Brisela, Sevoi grupom BH i Fondacijom Konrad-Adenauer, organizovala je danas u Sarajevu seminar o temi “Etika i poslovni integritet u privatnom sektoru”.

Kako je kazao direktor Agencije za prevenciju korupcije i kordinaciju borbe protiv korupcije u BiH Hasim Šabotić, opće je poznato da je u BiH korupcija zastupljena u svim segmentima društva, kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Naglašava da je Agencija nakon napora usmjerenih u javni napore usmjerila ka privatnom sektoru.

– U proteklom periodu više pažnje smo posvećivali javnom sektoru, kako bi spriječili ili na što niži nivo smanjili nivo korupcije. Također, usmjerili smo napore prema vanjskotrgovinskim komorama, da bi razgovarali o etici i poslovnom integritetu u privatnim preduzećima u BiH. Naša strategija za borbu protiv korupcije u periodu 2015. – 2019. definiše i prevenciju korupcije u privatnom sektoru. U saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom potpisali smo memorandum na osnovu kojeg je izvršena obuka i edukacije predstavnika privrednih društava na potručju Tuzle, Zenice i danas u Sarajevu. Želimo da privredna društva aktivno učestvuju u borbi protiv korupcije – Kazao je Šabotić u izjavi za Fenu.

Dopredsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković ističe da se ispitivanjem stanja u privatnom sektoru došlo do podataka koji su doveli do potpisivanja memoranduma o saradnji u borbi protiv korupcije s Agencijom za prevenciju korupcije i kordinaciju borbe protiv korupcije u BiH.

– Naš konačan cilj je da postanemo sudionici u izradi strategije BiH za prevenciju i borbu protiv korupcije kada je u pitanju privatni sektor. Prije toga moramo podići svijest ljudi o tome šta za privatni sektor znači borba protiv korupcije, koji su problemi s javnim sektorom, koje su dodirne tačke između sektora i drugo – rekao je Vuković.

Ističe da postoji želja da se pristupi određenim evropskim projektima koji govore o povećanju poslovnog integriteta i etike u poslovanju.

– Ukoliko privatne kompanije prođu određene edukacije i uspostave sistem u kojem će imati koordinatora za poslovni integritet, jednostavno njihov bonitet će da raste. Kada putem interneta pronađete neku kompaniju i vidite da ispunjava uvjete poslovnog integriteta i etike, želit ćete s njom da sarađujete. Želimo da ta vrata otvorimo za naše kompanije – zaključio je Vuković.

 

(FENA)