Emka

Goražde

Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti BPK posjetili kompaniju 'Emka-Bosnia'

Nakon obustave proizvodnje

Radnici kompanije Emka Bosnia formirali sindikalnu organizaciju

nezadovoljni uslovima rada

Radnici njemačke Emke kratko obustavili proizvodnju u Goraždu