Portugal

"Galp"

Portugal našao nalazište nafte kod Namibije

Banke

Banka Portugala smanjuje izglede za rast u 2024. navodeći kao razlog kratkoročnu neizvjesnost