Vlada FBIH

BiH

Poticaji animalnoj proizvodnji veći za 3.275.718,15 maraka

BiH

Odobreno 8.950.000 maraka za kupovinu zgrade Energoinvesta

BiH

Za izgradnju autocesta i brzih cesta 153 miliona maraka

BiH

Vlada FBiH odobrila milion maraka za sanaciju šteta u 'Naftnim terminalima'

BiH

Vlada FBiH utvrdila Nacrt budžeta FBiH za 2019. godinu

Kompanije

Vlada FBiH: Riješiti snabdijevanje Aluminija električnom energijom

BiH

Vlada FBiH o GIKIL-u: Uskladiti poslovanje sa zakonima BiH

BiH

Federalna vlada otvorila račun za platne transakcije Aluminija

BiH

Usvojen Akcijski plan za korištenje obnovljivih izvora energije

BiH

Vlada FBiH: Prethodne saglasnosti Skupštini Razvojne banke FBiH

BiH

Vlada FBiH donijela dvije uredbe o energijskim certifikatima

BiH

Vlada FBiH - Aluminiju odobreno 1.100.000 KM

BiH

Vlada FBIH: Podržana inicijativa za kredit

BiH

Vlada FBiH upoznata o kvartalnom izvješću o dugu

BiH

Rezultati rada Vlade FBiH (2015 - 2018) VIDEO PREZENTACIJA

BiH

Vlada FBiH: Uplaćeno 10.000.000 KM za kupovinu zgrade Energoinvesta

BiH

Vlada FBiH na hitnoj sjednici izdvojila 10 miliona KM za kupovinu zgrade Energoinvesta

BiH

Novalić: Ovo je po svim pokazateljima ubjedljivo najuspješnija Vlada FBiH

BiH

Federalna vlada o realiziranju Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta

BiH

Vlada FBiH: Plan razvoja poduzetništva žena